Orgelkonsert i Uppsala domkyrka

Musik med kyrkans två stora orglar med Andrew Canning och Olle Johansson
1. Harold Nutt: Processionsmarsch.
2. Anton Heiller: Variationer över "Nun komm’ der Heiden Heiland" (1973).
3. Ad Wammes: Vallée des danses (2006).
4. Emil Sjögren: Preludium och fuga nr 2 a-moll (1907).
5. Jean Langlais: Gotisk skiss nr 3 för två orglar (1975)
Konsert 10/2, Uppsala domkyrka. Presentation: Curt Carlsson