Hans Leygraf till minne

I ett nyinsatt program har Boel Adler bjudit in några gäster för att minnas den nyligen bortgångne, pianisten, dirigenten och musikpedagogen Hans Leygraf.