Wilhelm Stenhammars sista stråkkvartett

23:16: Claude Debussy Cellosonat nr 1 d-moll. Andreas Brantelid, cello och Peter Friis-Johansson, piano. Från katalanska radion.23:25: Sparre Olsen Trio för flöjt, oboe och klarinett (1933). Torkel Bye, flöjt, Finn Helstad, oboe och Bjoern Halvorsen, klarinett. Inspelat 1974.23:35-00:00: Wilhelm StenhammarStråkkvartett nr 6 d-moll (1916). Frydénkvartetten. Inspelat 1973.Wilhelm Stenhammar (1871-1927) är en av Sveriges största tonsättare. Hans musik var till en början utpräglat senromantisk med Wagner, Liszt och Brahms som husgudar men han drogs senare mot klassicismen och inspirerades av Haydn, Mozart och framförallt Beethoven - men också av svenska folkmelodier - och utvecklade ett personligt uttryck. Stenhammar komponerade sex stråkkvartetter, mellan 1894 och 1916. Han samarbetade mycket med violinisten Tor Aulin som grundade Aulinkvartetten 1887. Kvartetten turnerade i Sverige och norra Europa tills den upplöstes 1912, och Stehmammar deltog i kvartettens turnéer som pianist. Eftersom Stenhammar var en i stort sett självlärd tonsättare är det inte svårt att se närheten till Aulinkvartetten som betydelsefull för hans utveckling som tonsättare av stråkkvartetter. Den sjätte kvartetten, som vi får höra i kvällens P2 Live klassiskt, är den enda som komponerades efter kvartettens upplösning, och kan därmed betraktas som frukten av 20 års lärande.