En amerikansk organist i Härnösand

19:30: Orgelkonsert med James Hicks Sofia Niklasson och Jenny Olsson Acre, sopran.1. Kurt Wiklander: Toccata, Opus 3:1 (1983) 2. Uno Sandén: Mild Flöjt (1992) 3. Christoph Bernhardt: Jauchzet dem Herrn (Lova Herren) 4. Roland Forsberg: Komme ditt rike (1974). Partita för orgel over Waldemar Åhlens koralmelodi.5. Wolfgang Amadeus Mozart: Domine Deus ur Mässa nr 18 c-moll.6. Mårten Jansson: A Part Of My Heritage (2012). Uruppförande.7. Fredrik Sixten: Canticle Of The Sun (2011). Text: den helige Franciskus. För första gången i Sverige.8. Fredrik Sixten: Passacaglia för orgel (2011), för första gången i Sverige.Konsert 4/3, Härnösands domkyrka.21:00: André Previn Cellokonsert. Solist: Daniel Müller-Schott. Gewandhausorkestern, Leipzig. Dirigent: tonsättaren. Från mellantyska radion. 21:20-21:30: Alban Berg Pianosonat op 1 spelas av Elina Christova. Från bulgariska radion.Tonsättaren Fredrik Sixtens Canticle of the sun för orgel och två röster är ett beställningsverk från den amerikanske organisten James D. Hicks. Tillsammans med sopranerna Sofia Niklasson och Jenny Olsson Acre framförde Hicks verket för första gången i Sverige, i Härnösands domkyrka i början av mars i år. Konserten innehåller även det första svenska framförande av ett annat verk av Fredrik Sixten, Passacaglia, och inte minst uruppförandet av Mårten Janssons A part of my heritage.PYSSEL: kan du lista ut vilka folkmelodier som Mårten Janssons A part of my heritage har lånat från? Lyssna en gång till och klura! Sedan kan du kolla facit här: Här finns mer information om tonsättarna Fredrik Sixten och Mårten Jansson:Canticle of the sun (Solsången) har text av den helige Franciskus. Här är texten på engelska och svenska (hämtat från konsertprogrammet):

O most high, almighty, good Lord God
to you belong praise, glory, honor and blessing!
Praised by my Lord for all creatures and
especially for our brother the sun,
who brings the day and who bring us the light.

Fair is he and shines with a very great splendor;
O Lord, he signifies you to us.

Praised be my Lord for our sister the moon,
and for the which you have set clear
and lovely in heaven.

Praised be my Lord for our brother the wind
and for air and cloud, calms and all weather,
by which you uphold life in all creatures.

Praised be my Lord for our sister water,
who is very useful to us and humble
and precious and clean.

Praised be my lord for our brother fire
through whom you give us light
in the darkness and he is very bright
and pleasant and very mighty and strong.

Praised be my Lord for our mother the earth
which sustains and keeps us and brings
forth fruits and flowers of many colors, and grass.

Praised be my Lord for all those who pardon
one another for love’s sake
and who endure weakness and tribulation;
blessed are those who endure peacably for you,
O most high, will give them a crown.

Praised be my Lord
for our sister the death of the body,
from whom no one can escape.
Woe to those who die in mortal sin!
Blessed are those who are found
to be in your most holy for the second death
shall have no power to do them harm.

Praise and bless the Lord and give thanks.
Serve the lord with humility.
Amen!


Allrahögste, allsmäktige, gode Herre,
din är lovsången och äran och härligheten
och din är all välsignelse, dig allena tillkommer de och ingen människa är värdig att ens nämna ditt namn.

Lovad vare du, min Herre med hela din skapelse, särskilt för broder Sol,
som skänker oss dagen och ljuset.
Vacker är han i sin väldiga glans.
Om dig, du Allrahögste, bär han vittnesbörd.

Lovad vare du, min Herre för syster Måne
och stjärnorna. På himmelen har du gjort dem lysande, tindrande och sköna.

Lovad vare du, min Herre för broder vind
och för luften och regnet och den klara himmelen, ja för all väderlek, genom vilken du uppehåller din skapelse.

Lovad vare du, min Herre för syster Vatten.
Mäkta nyttig är hon, ödmjuk, kostbar och kysk.

Lovad vare du, min Herre för broder Eld, genom vilkan du upplyser natten åt oss.
Skön är han, lekfull, mäktig och stark.

Lovad vare du, min Herre, för vår syster,
moder Jord, som föder oss och bär oss
och framalstrar allehanda frukter
och färgrika blomster och örter.

Lovad vare du, min Herre,
för dem som av kärlek till dig förlåter varandra
och som tåligt bär sjukdom och lidanden.
Saliga är de, när de så håller ut i din frid.
Av dig, du Allrahögste,
skall de mottaga livets krona.

Lovad vare du, min Herre,
för vår syster den lekamliga Döden,
vilken ingen levande förmår undfly.
Ve dem som dör i dödssynd.
Saliga de som möter döden
inneslutna i din allraheligaste vilja.
Dem kan den andra döden inte skada.

Lova och välsigna min Herre
och tacka och tjäna honom
i stor ödmjukhet.