Uruppförandet av Andrea Tarrodis hornkonsert Ekon över Kongahälla

Andrea Tarrodis nya verk framförs av Arméns musikkår

19:30: Konsert med Arméns musikkår
Solister: Annamia Larsson och Markus Maskuniitty, horn. Dirigent och presentation: Mats Janhagen.
1. Rolf Martinsson: Wind layers (2002).
2. Andrea Tarrodi: Ekon över Kongahälla, uruppförande.
3. Percy Grainger: Lincolnshire posy (1937).
4. Bill Whelan (arr. Ray Farr): Riverdance.
Konsert 4/3, Musikaliska, Stockholm.

20:40: Edward Elgar
Introduktion och allegro för stråkar. Litauens kammarorkester. Dirigent: Robertas Servenikas. Från litauiska radion.

20:55: Franz Schubert
Pianosonat nr 20 A-dur spelas av Hans Leygraf. Inspelat 1990.

21:35: Joseph Haydn
Mässa nr 8 B-dur, ”Heiligmässan”. Solister: Lucy Crow, sopran, Alexandra Sherman, mezzosopran, James Edwards, tenor och Matthew Rose, bas. BBC singers och BBC:s filharmoniska orkester. Dirigent: Gianandrea Noseda. Från BBC Radio International.

22:10: Georg Philipp Telemann
Pariskvartett nr 12 e-moll. Musical offering. Från BBC Radio International.

Läs mer om konserten med Arméns musikkår:


"Ekon över Kongahälla" är ett beställningsverk från Svenska hornsällskapet till minne av hornisten Sven Eliasson. Han var ett av sju syskon som växte upp på en bondgård utanför Kungälv i Bohuslän. På medeltiden gick Kungälv under namnet Kongahälla, därav titeln. Förutom Andrea Tarrodis komposition framförs Arméns Musikkårs eget beställningsverk, ”Wind Layers”, av Rolf Martinsson från 2002, och därefter Percy Graingers ”Lincolnshire Posy” från 1937, av många ansett som ett av de främsta och viktigaste verken för blåsorkester. Konserten avslutas med influenser av irländsk folkmusik i Bill Whelans ”Riverdance”.

Andrea Tarrodis egen kommentar till verket:

"Ekon över Kongahälla skrevs till minne av hornisten Sven Eliasson. Sven var ett av sju syskon som växte upp på en bondgård utanför Kungälv i Bohuslän. Kungälv kallades på medeltiden för Kongahälla, därav titeln. En av Sven Eliassons favoritlåtar som han ofta brukade sjunga och spela på pianot var 'Still crazy after all these years' med Paul Simon. Fragment av den melodin går att skymta på olika ställen i stycket, tydligast kanske i solohornstämmorna från takt 112..."

Mitt i Musiken pratade med Andrea Tarrodi om det nya verket: