"Jag försöker bortse från vad som sägs och istället inrikta mig på hur det sägs!"

6:03 min

Marika V Lagercrantz lyssnar ängsligt på hur skådespelarna levererar sina repliker i Arthur Schnitzlers pjäs Familjeband, "det är inte den tunga långa sucken som hotar ordningen, inte heller det korta nervösa skrattet, men en plötslig inandning följd av en kort paus..."

Marika V. Lagercrantz är fil. dr och teaterforskare, tidigare verksam på Dramawebben.

Ulf Palmes självbiografi, som nämns i programmet, heter Minnen: att vara eller synas vara utgiven på Carlsson Bokförlag.