Nya och gränslösa användare

Snabb teknikutveckling gör att fler får tillgång till tekniken. Vi besöker Danderyds sjukhus där strokepatienter testar en robotdräkt. Sen undersöker vi hur en app skulle kunna hjälpa sjukvården i Tanzania. Och den bengaliska katten Divo får testa att spela spel på en surfplatta.