Nya regler för vattenskoteråkning i Vättern

Från och med idag införs inskränkningar för de som kör vattenskoter i Vättern.

Enligt nya regler får man inte får köra vattenskotern närmare land än 100 meter, och man måste hålla sig i dem allmänna farlederna, inom ett område av 300 meter på vardera sida av mittlinjen som finns på sjökortet.

Göta kanal är en allmän farled, och där får vattenskotrar köra som vanligt.

Den skoteråkare som bryter mot de här avgränsningsreglerna riskerar böter.