Gerestaskolan

Gerestaskolan är en skola för barn mellan 6 och 16 år, belägen vid skogskanten på Härnön - idealiskt för den som gillar friluftsliv!  Arbetet bedrivs i åldersintegrerade studiegrupper F-1-2, 3-4-5, 6-7 och 8-9.

Vi i Vindens hus arbetar tematiskt och vårt tema i år är ”Alla tiders Astrid”. Temat planeras efter elevernas frågor. I höst har det blivit mycket sagor och studier om hur det var ”gammalt tillbaks” i människornas vardag.

Barnen arbetar individuellt under stort eget ansvar. De planerar, genomför och utvärderar sitt arbete under handledning av sina mentorer.

Våra femmor är toppenbra på alla vis, intresserade av det mesta och goda förebilder för sina yngre kamrater.

Vi är glada och stolta över att de får representera vår skola!
 

På lagbilden sitter från vänster Arvid Fälldin, Matilda Björkman Höglund  och Nils Liljeström.

Storvindens mentorer