Läs chatten från P1 Debatt om ungdomsarbetslösheten

//////////////////////////////////////// Debattforum: Ungdomsarbetslöshet //////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////

Robert, moderator: Hej allihopa! Om cirka 40 minuter kör #p1debatt igång. Jag som står här bakom skärmen heter Robert Jacobsson och är er lyssnarambassadör. Är du en av alla unga som inte har arbete? Vi vill gärna höra dina erfarenheter - så skriv här!

15:19, 25 January 2015

Elin : Jag har vart arbetslös sen gymnasiet. Nu är jag 26 år och känner inget hopp för framtiden. Det kvittar hur många jobb jag söker och även hur jag söker jobb känns det som.

15:30, 25 January 2015

Tobias Hübinette : Endast 46% av alla invånare i Sverige födda i Afrika mellan 16-64 år och endast 52% av alla invånare i Sverige födda i Asien mellan 16-64 år har ett arbete överhuvudtaget vare sig det är på heltid eller deltid eller på procent eller projektbaserat (och siffrorna är tyvärr än lägre för kvinnorna från dessa kontinenter), och bland de som endast har en förgymnasial utbildning (och de är tyvärr många inom dessa båda grupper) som högsta utbildningsnivå (d v s de har gått ut 9:an i grundskolan men har ingen avslutad utbildning därefter) ligger denna siffra på 26% respektive 31%. Många invånare med bakgrund i Afrika och Asien är en slags ”tjänsteklass” idag på den svenska arbetsmarknaden medan många av de "ungdomsarbetslösa" egentligen är s k "andrageneration:are".

15:52, 25 January 2015

Anonym medlem i LO: Vad gör LO där när majoriteten av fackförbunden prioriterar äldre människor än ungdomarna. Väl på arbete och medlem i förbunden har du sämre villkor än kollegor över 25. Läs: tjänstepension som är förmån i facken tilldelas inte förrän efter 25år... Bara ett handplock ur förnundens snedvridna tänk. Kommer aldrig hjälpa ungdomsarbetslösheten

15:57, 25 January 2015

Robert, moderator: Vad är dina erfarenheter av arbetslöshet? Vi vill höra dina berättelser här i #p1debatt

16:14, 25 January 2015

Robert, arbetslös i Malmö: Lägre ingångslöner skulle hjälpa oss unga in på arbetsmarknaden. Vi konkurrerar med erfarna äldre personer om samma jobb och lön. Jag skulle lätt kunna gå med på en lägre lön för att få visa upp mina skills...

16:16, 25 January 2015

SVEA: VAR FINNS ARBETSGIVARNA I DEBATTEN

16:17, 25 January 2015

Jan Bergius: Om ni tog frågan om arbetslöshet på allvar borde ni intervjua 10 st privata arbetsgivare om vilka förändringar som behöver göras för att de ska anställa fler. Istället för att skicka fram en spoken-word artist! Eller någon forskare!

16:17, 25 January 2015

Robert, moderator: Det kommer arbetsgivare i debatten framöver /Robert, publikambassadör

16:18, 25 January 2015

Robert, moderator: Från twitter: @LinusMinKarriar: Framgångsfaktorer för att få första jobbet: Hög aktivitet, rätt attityd och kontakter. #p1debatt #jobbsökardjungeln

16:20, 25 January 2015

Axel: Självklart jobbigt med hög ungdomsarbetslöshet men vi ska inte överdriva. Ca 12 % av de unga är arbetslösa. När man talar om siffror på 20% räknar man in alla studenter som är registrerade som arbetssökande dvs även heltidsstuderande som söker sommarjobb.

Robert, moderator: Hej! Visst togs det upp av Peter Håkansson? /Robert

16:21, 25 January 2015

Robert, moderator: Från twitter:nej problemet är att vi har för få företagare, dvs för få #jobbskapare som behöver bättre förutsättningar att kunna anställa #P1Debatt

16:22, 25 January 2015

Kungen: Inte så konstigt tänker jag att vi har hög ungdomsarbetslöshet. Högern och kapitalägarna tror sig tjäna på att ha en stor grupp desperata personer utanför arbetsmarknaden som är villiga att ta vilka jobb somm helst till vilka löner och på vilka villkor som helst. Dessutom kan högern argumentera att man måste försämra dessa villkor och löner ytterligare för att företagarna ska bli mer angelägna att anställa. Men de har fel, visserligen blir det en maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel men samhällsekonomin hamnar i en negativ loop. Istället skulle vi tjäna på att satsa på fler i jobb i offentlig sektor och att arbeta för högre löner och tryggare anställningar. Det skulle leda till ökad köpkraft då folk har mer pengar och desstuom trygghet att spendera sina löner. Då blir det dessutom angeläget för företag att anställa fler av den anledningen. Vilket leder till ytterligare köpkraft och så vidare.

16:22, 25 January 2015

Glenn: Tycker ofta det ställs orimliga krav på ungdomarna speciellt när man precis gått ut gymnasiet,är inte många som har så mycket erfarenhet av jobblivet som vissa arbetsgivare kräver.

16:23, 25 January 2015

Senior arbetssökande: Jag är 56, inte direkt ung med andra ord,har 5 års eftergymnasial utbildning , inte direkt lågutbildad. Har jobbat ca 30 år heltid varav dom 22 senaste som systemutvecklare/programmerare. Men jag gjorde dumheten att hoppa på en utbildning i samband med ett frivillighetserbjudande 2009. Så för en medelålders man som inte är så duktig på att sälja sig var 2 års bortavaro från arbetsmarknaden döden. Med den bonusen att SGI:n blev 0:- så jag har inte råd att vara sjuk och ingen förhoppninmg om att få nåågot arbete innan penseionsåldern. Och jag upplever det som jobbigt att ha kastat bort resurser på utbildning och att inte tillhöra någon prioriterad grupp inom arbetsmarknadspolitiken. För individen är det lika jobbigt oavsett ålder men ungdomsr utan utbildning kan ju utbilda sig och kan ta studielån så dom har fortfarande chansen. +50 arbetslös akademiker är nog mera död på arbetsmarknaden. För ung för pension för gammal för arbete.

16:24, 25 January 2015

BOOST by FC Rosengård: Det finns hinder som inte är arbetsmarknadsrelaterade som också hindrar unga att få jobb. Ohälsa såväl psykisk, fysisk och social är ett utbrett problem vi behöver adressera.

16:26, 25 January 2015

Egenföretagaren: Det är svårt att ge ungdomar jobb, om det inte finns jobb. Sverige är ett av dom dyraste länderna att anställa i. Företag flyttar instegsjobb utomlands för att det ät billigare. Vi behöver skapa möjligheter för företagare att skapa jobb.

16:27, 25 January 2015

Andreas Lennerö: En arbetsgivares dröm är att den anställde ska vara 25 år och har 30 års erfarenhet, men denna ekvation går inte att förena. Vården kommer i framtiden att behöva anställa, det har även pratats i flera år om de stora pensionsavgångar, men det verkar inte hjälpa. Är det därför att de 60-65 åriga fortsätter att arbeta?

16:28, 25 January 2015

Boost By FC Rosengård: En del av lösningen är att utveckla bättre samverkansprocesser mellan landsting, myndigheter och kommun.

16:33, 25 January 2015

Boost By FC Rosengård: Den ideella och idéburna sektorn är en viktig pusselbit som kan komplettera det hårda arbete som myndigheter och kommuner gör idag.

16:34, 25 January 2015

Senior arbetssökande: Inför allmän värnplikt där ungdomar kan få göra sin värnplikt inom långvård,hemtjänst som kommunalarbetare skotta snö, klippa gräs städa gator och torg e.t.c. Då sänker vi ungdomsarbetslösheten ungdomarna får dagpenning och får se vad som krävs för att hålla det offenliga rummet rent och kanske blir bättre på att själva hålla det offentliga rummet rent. Om det sedan är lite tråkigt så kanske studielusten väcks till liv.

16:35, 25 January 2015

Johanna Svensson: Jag tycker att arbetsgivarna ska sänka kravet på arbetslivserfarenhet. Ungdomarna får inte en chans att komma in på arbetsmarknaden utan att ha arbetslivserfarenhet. Någon gång måste man få det första jobbet komma. Jag tycker inte om tanken att jobba gratis. Detta kan leda till oseriösa arbetsgivare utnyttjar detta genom att enbart anställa utan att ge lön. Ge ungdomarna en chans!

16:35, 25 January 2015

Boost By FC Rosengård: Arbetet med arbetslösa måste individualiseras. Vi måste se människan, motivera och hitta nya ingångsvägar till ett arbete.

16:37, 25 January 2015

Senior arbetssökande: Arbetsförmedlingen har så pass många anställda att men skulle kunna fylla en mindre glesbygdskommun så jag tycker att man borde kunna utnyttja dom resurserna på ett bättre sätt så att dom bverkligen förmedlade arbeten istället för att administrera aktivitetsrapporter och övervaka att rigida regler följs.

16:41, 25 January 2015

Robban: "FB-kändis" pratar om lättja som stor faktor till arbetslöshet...Han orkade slå på datorn

16:45, 25 January 2015

abco: Inför baslön f alla. Jaha nu kom den in i debatten. Lika f gamla som unga. Sedan ska man ha rätt att dryga ut basinkomsten med jobb.

16:45, 25 January 2015

Russinburken: Så länge som produktiviteten ökar mer än befolkningen så kommer behovet av arbetskraft att minska och arbetslösheten att öka.

16:45, 25 January 2015

Jan Bergsten: Meningslöst att prata om arbetslöshet när man är under 20 år. Alla vet ju att man inte får något reguljärt arbete utan utbildning. Söker man sommar- eller helgjobb bör det inte hamna i arbetslöshetsstatistiken.

16:46, 25 January 2015

kerstin juneberg: Men näringslivet måste väl aktiveras och ta ansvar! Nu tär de ju bara på att andra ska ge utbildning och erfarenhet...

16:54, 25 January 2015

Axel Betnér: Varför pratar man inte om det faktum att atbetstillfällen blir färre. Ung eller gammal spelar ingen större roll inom en snar framtid

16:54, 25 January 2015

Robert, moderator: Från twitter: @Christofferholl: Vem ska avgöra vilka ung. som inte ska få delta på arb. mark. utan istället passiviseras med medborg. löner? Och vem ska betala? #P1Debatt

16:57, 25 January 2015

Robert, moderator: Vad är lösningen på arbetslöshet? Kommentera!

17:01, 25 January 2015

Robert, moderator: Från twitter: @mariabjorgsigur konstigt argument mot sänkta ingångslöner, att man inte skulle ha råd med en lägenhet i en storstad då.. #P1Debatt

17:02, 25 January 2015

Benjamin Benjamin: Jag arbetar med YH-utbildningar och tycker att systemet fungerar väldigt bra. Vi får in ALLA våra studerande på arbetsplatser under tillräckligt lång tid för att de ska få åtminstone grundläggande arbetslivserfarenhet – och ofta blir de erbjudna jobb på sina LIA-platser. Vi har mellan 75% till 100% i jobb inom ett år efter avslutad utbildning. De brister som finns handlar om att myndigheten inte riktigt klarar av att hänga med i utvecklingen på arbetsmarknaden. Det finns också vissa utbildningsanordnare av lycksökartypen, som inte tar tillräckligt stort ansvar för sina studenter. Denna höst kan vi tyvärr bara starta en utbildning med upp till 35 elever (30 betalda platser). Vi vet att vi har ett underlag på ca 200-250 fasta tjänster hos våra samarbetspartners i näringslivet och skulle naturligtvis vilja driva tillräckligt mycket utbildningar för att kunna besätta dessa tjänster.

17:02, 25 January 2015

Farmor: Sluta mobba ungdomar som har telefonförsäljarjobb!! Det är förnedrande. Att de har dålig lön gör inte arbetet mindre värt. Tvärtom, de sliter för brödfödan och det är hedrande. ALLA hederliga jobb är RIKTIGA jobb! Farmor

17:05, 25 January 2015

Hans Persson: Till tjejen som tyckte att lösningen på arbetslöshet är att bilda aktiebolag och söka uppdrag: vad krävs för att bilda aktiebolag? Hur många arbetslösa har möjlighet att göra det? Verkar bara vara en lösning för de som redan har det bra förspänt.

17:05, 25 January 2015

Gunnar Arnkvist: Varför inte gå på kärnpunkten? Företagen producerar allt mer till allt lägre pris och tar fortsatt ut höga priser för att maximera sin vinst. Detta medan människor anställda sliter ut sig för lägre disponibel reallön. Sänk arbetstiden till 30 timmar i veckan, få färre förslitningsskador och färre sjukskrivna och ett friskare folk i pensionsålder som minskar belastningen på äldrevården. Varför ha med 15-17-åringar i statistiken, räkna inte arbetslösheten förrän folk är myndiga och får ta egna beslut. Varför bara fokusera arbetslösheten på unga, många äldre är arbetslösa och tvingas ut i hemlöshet när socialtjänsten inte vill hjälpa folk som saknar inkomster.

17:07, 25 January 2015

micke: Arbetstidsförkortning! dela på dom jobb vi har.

17:07, 25 January 2015

Benjamin Benjamin: Minska problemanalysen och satsa på lösningar som vi vet fungerar! Problemanalysen av arbetslöshet och utanförskap är inte alls lika viktig som att lägga resurser på att få in folk i arbete! Öresundsregionen är en av världens allra starkaste IT-regioner och kan svälja mycket fler arbetande än den får möjlighet till. Lägg mycket mer resurser på Yrkeshögskola som vi vet fungerar! Regionen kan svälja mycket fler utexaminerade än den gör i nuläget.

17:10, 25 January 2015

Robert, moderator: Från twitter: @LifhusarL : @P1Debatt #P1Debatt 6h arbetsdag i all ära men hur gör man med alla bristyrken som finns idag redan?

17:11, 25 January 2015

Robert, moderator: Från twitter: @Christofferholl: Nej, jobb "finns" inte bara. De skapas varje dag därför att någon tillgodoser ett behov på marknaden. #jobbskaparna #P1Debatt

17:11, 25 January 2015

Robert, moderator: Från twitter: @fridagsvensson: Varför lyfter ingen frågan om eget ansvar? Varför är det alltid samhället som ska ge och fixa? #p1debatt

17:14, 25 January 2015

Utvecklare: Ett problem är bemanningsföretag. De utgår från ett CV och tittar bara på hur länge man har arbetat och antar att ju längre arbetserfarenhet desto bättre kunskaper. I en rekrytering som jag har haft insyn i valde företaget att inte anlita ett bemanningsföretag för att sköta rekryteringen utan gjorde istället ett programmeringstest. Det intressanta här är att de som är helt nya från högskolan kunde klara testet bättre än de som har arbetat med utveckling i 10 år. Det handlar nämligen inte bara om erfarenhet utan vilka kvaliteter man har. Detta har bemannningsföretag svårt med och det är också svårt att beskriva sådant i ett CV, detta måste nämligen visas upp.

17:14, 25 January 2015

Robert, moderator: Från P1 Debatts facebook
Ingrid: "Jag tycker arbetsgivarnas krav på arbetslivserfarenhet borde sänkas. Hur ska folk få jobb utan att ha arbetat? Någon gång måste det vara ens första jobb. Ge ungdomarna en chans".

17:17, 25 January 2015

Karin: Om alla sjuka människor kunde få sjukpenning i stället för att slita ihjäl sig på ett jobb upptill besvärliga och ibland kroniska sjukdomar som gör att de går på knäna, eller helt enkelt inte orkar utan blir utan inkomst, skulle det skapas många jobb.

17:18, 25 January 2015

Ronny Dahl/Puh: Den slopade värnplikten har sänt generation efter generation ut på en arbetsmarknad dit också unga invandrare köar. Det gamla Sverige med jätteindustrier och ett lantbruk som krävde folk finns inte mer. Idag är vi nio miljoner invånare som lever i ett land som till 75 procent är avfolkat, där andra länder tar hand om industrisidan. Dagens samhälle är ett tjänstesamhälla där enskilda initiativ är motorn. Offer i den processen är ungdomarna. När ska våra politiker fatta att de lever i och styr ett land som de vet oerhört lite om. Ett första steg är att reformera skolan och lära ungdomarna driva rörelser göra pengar på sina ideér, egenskaper och kunskaper. Egenföretagsamhet brukar politiker säga är enda hoppet för landet. Gör då företagarklimatet mildare. Bygg också billiga bostäder.

17:19, 25 January 2015

Kristjan Tjörvason: Ett av människans allra mest väsentliga behov är att känna sig bekräftad. En av regerings huvudfunktioner är att organisera samhället så att det blir intressant att driva företag, som ropar på arbetskraft vilken sen betalar skatt för att finansiera välfärden. Genom jobb får unga människor sitt värde bekräftat och lön så att de kan lägga undan för att kunna flytta hemifrån. Under 2000 talet har regeringar i olika färger totalt misslyckats med ovanstående.

17:21, 25 January 2015

Ida: Lösningsförslag: Varför är det billigare att ha EN person anställd på 100-120% än att ha TVÅ anställda på 50-60% var? Genom att anställa fler på färre timmar kunde man dels sysselsätta och inkludera flera, dels ge alla dem som arbetar några timmar över i veckan för att leva billigare och mer hållbart. Precis som nämndes tidigare i programmet gynnar inte de pressade arbetstiderna miljö, ekonomi och psyke. Så färre arbetstimmar till fler (för dem som kan och vill förstås!) så har man TID att storhandla billigare, tid att laga sin egen mat och tid att cykla och åka kollektivt. Jag tror att de flesta utanför arbete idag skulle vara otroligt glada för en relevant halvtidstjänst för att få in foten på arbetsmarknaden och skapa erfarenheter att söka sig vidare på. Fler i arbete på färre timmar!

17:25, 25 January 2015

Vill veta: Tappade precis förtroendet för arbetsgivarna. I Malmö kan de inte hitta anställda till restauranger m m. Alltså relativt okvalificerade jobb. Finns de jobben hos AF? Eller snackar man bara?

17:25, 25 January 2015

Fredrik: Det finns ett grundproblem när det gäller arbetsbehovet i landet, och det är att alla år av rationalisering, effektivisering, datorisering, robotiseringar m.m. inte leder till kortare arbetstid för de som arbetar. Syftet borde ju vara att underlätta för arbetskraften i landet. Lösning alltså: Korta ner arbetstiden och låt oss alla istället solidariskt dela på det arbete som behövs för att driva vårt gemensamma land.

17:33, 25 January 2015

AndersD: Jag anser att skattesystemet inte har hängt med i utvecklingen av arbetslivet. Att effektivisera ett företag i dag, innebär sällan att anställa fler personer, utan se var företaget kan automatisera. En anställd person kostar ofta företaget mycket mer än vad en robot gör. En anställds lön, ger en skattekostnad som roboten inte belastas med. Roboten kan dessutom jobba oavbrutet och exakt vilket en människa inte förmår. En robotinvestering kan avskrivas på relativt kort tid, medans en anställd kostar hela tiden samt riskerar att belasta företaget med kostnad fast den anställde inte utför arbete, sjukfrånvaro mm. I dag är det mycket billigare att förlägga manuellt produktionsverksamhet till låglöneländer då kostnaden för transporter över jordklotet, också är så låga. Löneskatter bör minskas kraftigt och flyttas över på konsumtion och då öka möjligheterna till flera betalda arbeten, som tjänste- och servicearbeten som inte kräver stor erfarenhet eller hög utbildning, till att bli ekonomiskt intressant för flera att köpa.

17:34, 25 January 2015

susanna svensson: Det kommer aldrig att fungera på arbetsmarkanden så länge företagen kan få gratis och starkt subventionerad personal via arbetsförmedlingen som borde döpas om till praktik och bidragsjobbsförmedlingen. Sverige måste ha världens mest bortskämda och mest bidragsberoende företag.

17:35, 25 January 2015

Peter M: Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet. /Ernst Wigforss

17:37, 25 January 2015

Robert, moderator: Linus på twitter: "Det finns många och enkla sätt att sticka ut i cv-högen! #p1debatt"

17:38, 25 January 2015

Valdemar: Jag har varit med under tidigare arbetstidsförkortning under 70-talet där man tog ut löneutveckling i form av kortare arbetstid per vecka. Inga större problem men många fördelar.

17:45, 25 January 2015

Finn: Varför måste invandrare kunna svenska för att få ett jobb? Pratar vi inte engelska här? Många företag har engelska som koncernspråk och har anställda som inte talar svenska. Det handlar naturligtvis om folk med mer kvalificerad jobb. Men varför måste städare kunna svenska? Klart att det går fortare i England då de flesta redan talar engelska.

17:45, 25 January 2015

ortopedersen: Paradigm skifte. Glöm kravet on ständig växt och evindeliga besparingar - i alla fall inom områden som vård,post,renhållning och källsortering. Post til dörren. Tid till patienten. Bort med de fula sopcontainrar som skymmar överallt. Gllm "dumsvenska" kommentarer som "men borde inte skolan stå för läxhjälp" - när nu den unga glada tjejen glatt berätter om sitt arbete Verkligheten är ju, att skolan inte står för läxhjälpen. Opportunism skall frodas. Finns en möjlighet skall vi ta den o inte låta os tryckas av politisk korrekthets besserwissers. Ned med ribban som det blev sagt. Skattefritt i fem år för nystartade företag som anställer minst en person. Ingen revisionsplikt. Skatteverket hålla sig i ängslig förväntan 😊

17:46, 25 January 2015

Robert, moderator: Från twitter: @jsandsten: Satsa på jobben inom vård, skola, omsorg - där behövs personal, akut!

17:48, 25 January 2015

Alexander Forselius: Jag har asperger och sökte ett anpassat arbete. Jag är en av de som har de allra svårast att komma in på arbetsmarknaden på grund av de sociala normerna. Jag behövde ett jobb inom min spetskompetens inom webbprogrammering, och sökte ett jobb på ett företag med säte i Norrköping, som jag lärt känna då jag köpt musiktjänster ifrån dem. Eftersom jag har svårt att bo själv valde jag att stanna kvar i Lidköping, och sköta jobbet helt över nätet, något som både Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren har gått med på. Resultatet blev en SIUS-anställning på en annan ort, men där arbetsuppgifterna sköts helt hemifrån, från egen bostad som jag får boendestöd ifrån. Alla uppgifter får jag över nätet och löser dem hemifrån. Ibland kommer arbetsgivaren ned till Lidköping på möte, men mestadels av kontakterna sköts via Skype. Det är en lösning som alla vinner på istället för att jag skulle ta något jobb inom annan bransch lokalt som inte skulle fungera för mig, då jag måste ha rätt arbetsuppgifter jag gillar för att orka jobba. Jag arbetar på 50%. Detta upplägg visar att man med autism kan komma in på arbetsmarknaden, om man får rätt anpassning efter sina förutsättningar, då jag på den tidigare praktikplatsen jag hade inte fick fortsätta pga. mina svårigheter i det sociala samspelet, trots att de hade stor nytta av mig. Läs mer om detta här https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5896600

17:49, 25 January 2015

Milou: Ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. För att få erfarenhet, titta på möjligheter som europavolontär ett program som ger erfarenhet att presentera för arbetsgivare (ungdomsstyrelsen har information) Läs om Your first Eures jobb (www.eures.europa.eu) eller arbetsförmedlingens hemsida. Det finns möjligheter, ta steget , ge dig en chans!

17:50, 25 January 2015

Alexander Forselius: Korfattat: Bor i liten småstad, har neuropsykiskt funktionshinder och har data och musik som största intresse. Distansjobb hemifrån blev lösningen då jag kan arbeta med ett dataföretag inom musikbranschen i en större stad hemifrån, löser också bostadsmarknadsproblemen då jag inte behöver söka och hyra bostad på plats. Och min kommun får in skatteintäkter som gör att de kan renovera badhus, underhålla gator och samhällsservice finnas kvar.

17:51, 25 January 2015

Valdemar: Produktiviteten har mångdubblats sen förra arbetstidsförkortningen. Antalet arbetade timmar totalt sjönk inte anmärkningsvärt mycket. Fler fick jobb! 48-timmarsveckan var ingen naturlag, ej heller 40-timmarsveckan!

17:53, 25 January 2015

Utvecklare: Jag håller med de som skriver att arbetstidsförkortning har många fördelar och skulle själv helst se en 30-timmarsvecka. Piggare och gladare arbetare ger ökad produktivitet. Problemet är att arbetsgivarna tycker det är dyrt. Regeringen måste göra det lönsamt att förkorta arbetstiden, annars fungerar det inte!

17:59, 25 January 2015

Robert, moderator: Hej allihopa!
Tack för att ni engagerat diskuterar. Jag har försökt att lyfta fram så många olika vinklar som möjligt ur debattforumet. Hoppas ni är nöjda? :) /Robert

18:00, 25 January 2015

Jenny: Min pojkvän är både trött och deprimerad över att gå arbetslös. Han hör till de som har svårast att få jobb. Han är född i Sverige men har under alla sina skolår varit bosatt i Danmark. Tillbaka i Sverige i 20+åldern är det riktigt tufft att få jobb när man kanske inte uttrycker sig så väl och skriver som en kratta. Lägg därtill en ADHD-diagnos. Han bollas runt mellan arbetsförmedlare som verkar köra någon slags "good cop - bad cop" och som predikar om eget ansvar och om hur det är normalt att pendla i timmar till jobbet och vara hemifrån i 12 timmar om dagen. Jag saknar konstruktivt och individuellt stöd till honom. Jag vet att han kan göra bättre ifrån sig på ett arbete än de flesta...bara han får tag i RÄTT arbete.

18:09, 25 January 2015

Emil: Jag var en arbetslös ungdom, är numera arbetslös 34-åring. Tror inte det är många som mentalt klarar av att gå utan arbete hela livet, men jag råkar ha den förmågan. Tycker det är bra att vi har en försäkringskassa och ett socialt skyddsnät som låter såna som jag överleva länge nog för att ge något tillbaka till samhället.

18:10, 25 January 2015

Robert, moderator: Nu avrundar jag här. Fortsätt gärna debatten på sociala medier under #p1debatt. Tack till er alla som har bidragit med analyser, reflektioner och era erfarenheter. Hoppas ni får en fin söndagskväll
Varma hälsningar, Robert Jacobsson

18:15, 25 January 2015

////////////////////////////////////////
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".