Debattforum: Kampen om kvinnokroppen

Hej och välkomna allihopa till debattforumet! Du kan ställa frågor och göra inlägg redan nu. Men vi publiceraroch svarar först när sändningen sätter igång på söndag kl 16.03 och den pågår itvå timmar, med en extra halvtimmes debatt som bara sänds här på webben.Debattforumet kommer alltså vara öppet då för kommentarer till omkring 18.30.

Sveriges Radios regler för kommentarsfält gäller även i chatten, så kom ihåg att hålla dig till ämnet – Kampen om kvinnokroppen – annars kan det hända att era meddelanden tas bort.

Olivia Wikström: Hej och välkommen till chatten! Här kan du ställa dina frågor till panelen och diskutera med andra. Sveriges Radios regler för kommentering gäller, är du osäker på dem kan du läsa här: http://t.sr.se/1gyPn1j
Nu drar vi igång! /Olivia

15:30, 6 March 2016

Joline Klinga: Hej! Jag har nyligen avslutat min konstutställning Projekt Perfekt som handlar om skönhetshets, kvinnokroppen och reklam/mediapåverkan. Jag fick stor respons särskilt från unga vuxna 20-30 år om att de upplever frågan som högaktuell. Min fråga till panelen: har vi en pågående backlash i frågan om kvinnors frigörelse (åtminstone på ytan)? Eller är det samhället som har blivit mer utseendefixerat, men det spiller mest över på kvinnor av tradition? Mvh/Konstnär Joline Klinga

15:30, 6 March 2016

Per Zonal: Genom upplysningskampanjer, mer förebyggande arbete inom skolan främst, men även på arbetsplatser o.s.v. Det ska bli lika naturligt som att upplysa om tandvård och kost. Det är sanktionerande av killars "lustigheter" och ignorerande av tjejers protester som gör att detta kan fortsätta år ut och år in. Börja upplysningskampanjen på BVC, MVC och genom lärarfacken,fritidsgårdar och idrottsförbund t.ex.

15:30, 6 March 2016

Johan: Ett första steg bör vara att låta de migranter som kommer hit få gå en vett och etikettkurs på hur vi i väst ser på kvinnors ställning västvärlden. Många migranter som kommer hit från länder som har en mer konservativa länder har en helt annan kvinnosyn än vi i väst har. Jag tänker då på det som hänt i Köln och we are Stockholm

15:30, 6 March 2016

Emma: Under de senaste decennierna har flera värderingsförändringar i negativ riktning dvs mot mer långtgående krav på kvinnokroppens perfektion ägt rum. Det tydligaste exemplet är att kvinnokroppen numera förväntas vara rakad, hårlös. Andra värderingsförändringar har ännu inte fått lika brett genomslag, t ex förväntan på att kvinnliga könsorgan ska vara estetiskt tilltalande, som leder till intimkirurgi helt utan medicinsk indikation. Dessa processer av förändrade värderingar sker, givetvis, "under radarn". Det är inte till följd av någon debatt dessa förändringar av värderingar och krav har inträffat. Dessa förändringar skulle aldrig hålla för en förnuftsbaserad prövning, då de inte har några rationella skäl för sig. Drivkraften är istället känslomässig; det är svårt att värja sig mot faktorer som att andra upplever någonting som okvinnligt, fult, äckligt etc. Det slår mot vår önskan att passa in och duga i andras ögon. Den här typen av förändringar fortplantas med spridning av bilder, att folk tar efter vänner och bekanta etc; inte för att någon kommit fram till att dessa värderingsförändringar skulle förbättra samhället. Det är ett djupt odemokratiskt sätt att genomföra förändringar, att de aldrig tas upp till debatt och granskning. Grundproblemet är alltså att dessa sexistiska värderingsförändringar sker i skymundan. Nu till själva frågan: Vad ska vi göra för att värderingsförändringar ska tas upp till debatt och grundlig genomlysning? Och vad ska vi göra för att de förnuftsbaserade argumenten, i motsats till ogenomtänkta, förslavande, känslor och upplevelser: ska bli det som i slutänden får genomslag i hur samhällets generella värdering om en viss estetisk åtgärd kommer att bli?

15:30, 6 March 2016

Emma: Ha två tankar i huvudet i debatten om tafsande, men även grövre sexuella övergrepp mot kvinnor! Ann Heberlein mfl betonar att det sexuella våldet mot kvinnor blivit grövre iochmed invandringen. Fi betonar å andra sidan att vi ägnar oss åt selektiv kulturalisering, alltså inte vill se att det även i den svenska kulturen finns tradition av sexuella kränkningar mot kvinnor. Men dessa uppfattningar står ju inte emot varandra, utan båda stämmer! Även i den svenska kulturen finns det unkna normer. Även här har många våldtäkter länge förekommit, i sht sådana där offer och gärningsman känner varandra. Samtidigt är det män från patriarkala kulturer som begår fler och grövre gruppvåldtäkter. Därför måste vi både bekämpa allt sexuellt våld, och rikta kraven på förändrade normer mot alla män, även svenska. Men samtidigt ska vi rikta särskilt intensiva åtgärder för att förändra de sexistiska värderingarna mot de män som har mest sexistiska värderingar, dvs de som tillhör hederskulturer. Även kvinnor ur hederskulturer behöver upplysas om att oavsett alla omständigheter så bär förövaren hela offret för det sexuella våldet och offret inget. Givetvis inte för att kvinnor från patriarkala kulturer skulle vara förövare, utan för att de ska veta att försvara offren och attackera förövarna, inte tvärtom, vilket tyvärr också förekommer exempelvis i form av att invandrarkvinnor kallar svenska kvinnor för horor. Men också för att kvinnor som själva blir offer ska veta att de har all rätt att anmäla förövaren och själva inte har någon skuld till vad de blivit utsatta för.

15:30, 6 March 2016

Emma: Bort med all värderelativism och all tolerans för sexistiska värderingar! Pojkar/män som tafsar på badhuset ska bli omedelbart och långvarigt avstängda därifrån. Skolorna ska lära sig att reagera kraftigt mot alla sexuella kränkningar. I grunden behöver varje man lära sig att varje kvinna är en människa i sin egen rätt. Det är värderingen att kvinnan skulle vara till för mannen, som ska ryckas upp med rötterna.

15:30, 6 March 2016

Emma: En del svenska män hävdar att eftersom jämställdheten kommit längre i Sverige, så ska kvinnor inte klaga på det som görs mot oss här. Men det är ju ett befängt resonemang! En handling ska enbart bedömas utifrån om den är rätt eller fel utifrån moralen. En felaktig handling kan aldrig bli rätt bara för att en annan handling är mer fel. Hur kvinnor blir behandlade i Afghanistan är ingen ursäkt för att tafsa på kvinnor i Sverige. Det är det allra mest grundläggande i moralfilosofin att man aldrig kan ursäkta sin egen handling med att någon annan beter sig värre. Den sortens relativitet är helt illegitim.

15:30, 6 March 2016

Emma: Självklart ska nyanlända flyktingar undervisas i svenska värderingar (vare sig de vill eller inte); och då är jämställdheten det mest centrala. I sht skall det med största tydlighet inpräntas att alla sexuella överträdelser är oacceptabla. Värderingarna bakom detta synsätt ska också förklaras noggrannt. Och man ska fortsätta förklara tills flyktingarna förstår, särskilt de manliga. (Däremot kan man hoppa över ytligt trams som små grodorna, punktlighet etc.) Det är de tunga, avgörande värderingarna som ska stå i fokus. T ex att man inte får stjäla behöver man inte heller ta upp, eftersom undervisningen ska hålla sig till de värderingar som skiljer sig emellan deras kultur och den svenska; och istället inpränta dessa värderingar desto mer grundligt. Vi ska understryka att vi har nolltolerans emot sexism!

15:30, 6 March 2016

Emma: Svenska män har bättre moraliska värderingar med större acceptans för att kvinnor inte får utsättas för sexuella kränkningar. Men samtidigt har de flesta svenska män hopplösa estetiska ideal, i form av att hon ska vara smal, rakad, sminkad etc. Invandrade män har å andra sidan sådana värderingar beträffande relationen mellan könen att man blir mörkrädd. Emellertid har många invandrade män ett mer sympatiskt estetiskt ideal, t ex att mullighet kan uppfattas positivt och att rakning inte förväntas. Ju längre bort från den västerländska kulturen desto bättre estetiska ideal, vilket t ex kan märkas bland män från Sydasien eller Centralafrika. I princip är alla män omöjliga att vara med, men av olika skäl. Så kan vi inte ha det! Vad vi behöver är svenska moraliska värderingar, i kombination med asiatiska eller afrikanska estetiska värderingar. Alla män bör ta till sig denna kombination, och vi kvinnor bör genomföra en debattoffensiv för att få dem dithän. Tänk så mycket skönare tillvaron blir när vi genomfört den här förändringen.

15:30, 6 March 2016

Emma: Simone de Beauvoirs klassiska konstaterande i "Det andra könet": "man föds inte till kvinna, man blir det" uttrycker grundproblemet: att kvinnan betraktas som en kulturprodukt. Därav följer konstigheter som att en i biologisk mening naturlig, typisk kvinna betraktas som okvinnlig, intill dess att hon vidtagit ett antal estetiska, samt ev. beteendemässiga förändringar, vilka får kulturen att godkänna henne som kvinnlig, eller ytterst som kvinna. Kulturen vill göra kvinnan till porslinsdocka - perfekt, tyst, behaglig, luktfri; kort sagt en figur i avsaknad av alla tecken på att vara en biologisk varelse. Den grundläggande förändring som måste ske är att vi ska acceptera kvinnan som biologisk varelse. I framtiden ska vi födas, inte uppfostras, till kvinnor. Innebörden av kvinna ska vara en individ med i biologisk mening kvinnlig kropp. Det ska inte ställas krav på vare sig estetiska förändringar eller visst beteende, utan det ska vara självklart att den som föds till kvinna är både kvinna och kvinnlig. Oavsett utseende, beteende etc.

15:30, 6 March 2016

Anneli Bergqvist: Om man visste hur vi kvinnor ska få ha våra kroppar ifred så hade vi gjort något åt saken för länge sedan .Det är en stor & svår fråga men kanon att den frågan uppmärksammas .

15:30, 6 March 2016

Olivia Wikström: Kul att frågan engagerar redan innan debatten kört igång! Vill påminna att sexuella trakasserier och sexuellt våld drabbar personer med olika bakgrunder och utförs också av personer med olika bakgrunder. Gällande till exempel händelserna i Köln och på We are Sthlm så har allt inte uppklarats och vi ska inte dra för höga växlar på hur ofredanden i allmänhet ser ut.

15:41, 6 March 2016

TJ: Varför är bara politiskt korrekta personer inbjudna som tycker lika? Varför kallas programmet debatt när alla tycker lika? Public Service?

Olivia Wikström: Vi försöker att bjuda in gäster med många olika åsikter och bakgrunder, men alla får inte rum helt enkelt.

16:13, 6 March 2016

TJ: Ett program för vita privilegierade PK-personer. Varför inte tala om hederskultur som är ett enormt problem?

Olivia Wikström: Samma här, allt får inte plats i samma program. En annan gång kan det hända att vi tar upp det ämnet.

16:14, 6 March 2016

S: ALLA maskulint kodade människor bör ta en "vett och etikett" kurs. Svenska machokulturen behandlar och trycker ned kvinnokroppen precis lika mycket som i resten av världen.

16:14, 6 March 2016

Frank: Genusundervisning med intersektionalistiskt perspektiv redan i mellanstadiet och framåt? Det tror jag på.

16:15, 6 March 2016

S: Aleksa är fantastisk!

16:16, 6 March 2016

TJ: Skylla på vita män ok, säga att många flyktingar från Mellanöstern har skev kvinnoroll är rasism och får applåder, public service = PK service? Är det ett problem när man i ett debattprogram endast bjuder in vita PK-ister som tycker lika?

Olivia Wikström: Jag tror inte att alla i panelen tycker lika. Som sagt: alla vi önskar bjuda in får inte plats i programmet. Förhoppningsvis kan vi bjuda in någon du vill höra i framtiden.

16:21, 6 March 2016

Emma: Tack fantastiska Aleksa för din klarsyn! Fråga till dig i all respekt (och jag ber om ursäkt i förväg om frågan är okänslig): om en ifrågasätter biologismen, spelar det då någon roll vilket könsorgan en är född med? Alltså, vad korrigerar en sig själv från och till? Mvh Emma

16:21, 6 March 2016

TJ: Att berätta att folk från Mellanöstern masstafsade är rasism, seriöst? En till extrem vänster-PK ist som får fritt spelrum i "public service".

Olivia Wikström: Sexuella trakasserier och sexuellt våld förekommer i många kulturer och drabbar personer av olika bakgrunder. Det utförs också av personer med olika bakgrunder. Gällande till exempel händelserna i Köln har allt inte uppklarats och vi kan inte generalisera om hur sexuellt våld ser ut i allmänhet.

16:25, 6 March 2016

Emma M: Obs, jag är en annan Emma än den som publicerats i mängd tidigare. Jag kompletterar mitt alias:

Olivia Wikström: Uppfattat :)

16:25, 6 March 2016

TJ: Organisationen "Fatta", en extrem vänstergrupp bjuder P1-debatt "public Service" in utan problem, utan att ifrågasätta och låter de tala fritt? VAD FAN ÄR DET SOM HÄNDER? Kommer ni bjuda in Nazister nästa gång och låta de tala lika fritt eller är det bara extrema vänstergrupper som får detta fria spelrum?

Olivia Wikström: Hej igen TJ! Återigen: vi kan inte bjuda in alla till alla program, men vi vill höra många röster. Vill påminna dig om att hålla dig till ämnet, alltså kvinnokroppen som slagfält. Här är våra regler för kommentarer: http://t.sr.se/1nRcy6B

16:30, 6 March 2016

TJ: Olivia Wikström skriver "Det utförs också av personer med olika bakgrunder." Precis håller med till 100 procent. Ändå får de applåder när de säger att vita är de värsta och att det är rasism att anklaga någon annan grupp. Alexandra verkar hålla med public service?

16:31, 6 March 2016

Medusa: Vilket dravel, kvinnor är förtryckta över hela världen, men är extremt förtrycka i länder som Afghanistan, hela den muslimska världen, har inget med rasims att göra!!! Är det inte så att vi importerar problemet?..

16:32, 6 March 2016

Kicki: Jag har en 10 årig son som dagligen blir trakasserad av tjejerna i klassen. De kallar honom saker som anspelar på hans utseende och hans "gullighet" . Han har tydligt markerat att han vill bli kallad vid sitt namn och inte bli kallad gullig - gulle---- etc.De jagar honom och ska krama honom. Han har sagt ifrån Hans kvinnliga lärare skrattar lite fnissigt när jag på ett möte jag bett om berättar detta och säger , men XX är ju så söt. Ingen gör ngt och han trivs inte i klassen Tjejerna får hålla på utan att någon reagerar. Vill alltså påstå att det beror på med vilka ögon man ser på problemet.

16:33, 6 March 2016

Innerfate: Det är inte rasistiskt att tycka att en etikettkurs ska hållas för manliga invandrare... Med tanke på hur uppfostran av pojkar i länder som Egypten, Bangladesh, Thailand etc ser ut med en olikhet men resultatet är det samma där kvinnan ska ses som det svagaste könet. Så vad ska göras? Det är inget fel att redan låta barnen integreras på dagisnivå. Särskilt med tanke på att det finns hela skolor i bland annat husby som talar enbart somaliska med en enda lärare kunnig i svenska eller engelska.

16:34, 6 March 2016

Emma M: Kicki: det är naturligtvis lika illa att din son blir utsatt för sexuella trakasserier! Otroligt dåligt att hans lärare inte gör något åt det.

16:35, 6 March 2016

SM.: När kvinnan med basröst sa nånting i stil med "ta bort det bara, stoppa in kuken, in mellan benen långt upp". Vad handlade det om?

Olivia Wikström: Det var en kommentar från Aleksa Lundberg om just hur kvinnor ska få ha sin kropp ifred: genom att män ska låta bli att göra intrång på den.

16:39, 6 March 2016

Kicki: Emma M: Läraren tycker inte att det är ngt problem Därför gör hon inget. Jag tror att sexuella trakasserier mot pojkar är mer vanligt än man tror och flickor kan lika gärna förövare som pojkar. Allt handlar om man tillåter en grupp att få makt . Makt är problemet inte könet.

16:39, 6 March 2016

elsa: Varför så många Fi:are, ville inte ngn annan va med? Konstig debatt när all tycker lika. Ville de ha ett tryggt rum eller?

Olivia Wikström: Alla som vi vill bjuda in får tyvärr inte rum helt enkelt. De röster du vill höra kan förhoppningsvis göra det i en framtida debatt när lämpligt ämne diskuteras.

16:41, 6 March 2016

Yvonne: Intressant! Slöja är inte symbol för förtryck. Inte alltid, men ibland. Varför bär kvinnor slöja? Snyggt? Skydda håret mot solen, regn? Jag använde schal, på 60 talet. Tyckte det var snyggt! Det var mode då! Det var iaf ingen religiös symbol då, vad jag vet!

16:44, 6 March 2016

Anna: Tröttsamt när bara en röst får komma fram där alla tycker lika, programmet borde inte kallas debatt, mer ett program där folk lär sig tycka som etablissemanget, hur man tänker rätt. Sorgligt.

Olivia Wikström: Alla vi vill bjuda in får inte plats i ett program helt enkelt. Vi hade många som vi ville bjuda in, programtiden är förvisso lång, men ändå för kort.

16:47, 6 March 2016

Yvonne: Gillar dej fru Adamo!

16:47, 6 March 2016

elsa: Så det är bara lämpligt med den här typen av röster när detta ämne diskuteras?

Olivia Wikström: Som sagt, det finns många vi vill bjuda in. Men alla får inte plats i samma program.

16:48, 6 March 2016

Emma M: Kicki: såklart det är lika illa för den enskilda individen som blir utsatt. Dock så anser jag att vi även bör se till strukturella förhållanden och som det ser ut idag så är sexuella trakasserier _till största_ del ett mansproblem , dessutom handlar den här debatten just om "kvinno"kroppen. I övrigt håller jag med dig om att det är otroligt viktigt att analysera och synliggöra makt/maktrelationer för att komma tillrätta med diskriminering och förtryck.

16:48, 6 March 2016

Anna: Slöjan är ett förtryckande plagg. Att man sen står och försvara plagget när man själv inte är muslim, när man inte lever eller levt i hederskultur är verkligen anmärkningsvärt och Alexandra verken reagerar eller ifrågasätter..

16:48, 6 March 2016

Eric : Vett och etikett kurs är en bra idé som inte är rasistisk. Vi måste ha klart för oss att olika kulturer inte vet hur det är i Sverige, lika lite som vi känner till deras kultur. Men mitt intryck är att även svenska män skulle behöva en sådan kurs! Tyvärr! Om sådana kurser skulle göra nytta beror sedan på upplägget!

16:49, 6 March 2016

Kicki: Håller med Anna, Elsa mfl. Programmet är ingen debatt Intressant program men ingen debatt I en debatt tycker folk olika. Här på chatten är det lite mer fart i debatten

16:49, 6 March 2016

elsa: Det hade kanske fått plats fler om ni inte bjudit in en majoritet som tycker exakt likadant.

Olivia Wikström: Jag tror inte att alla i panelen tycker lika om allt. Men tråkigt om du uppfattar det så! Skicka gärna förslag på röster du vill höra till p1debatt@sverigesradio.se

16:51, 6 March 2016

elsa: Och varför så få män?

Olivia Wikström: Förra gången var det övervägande män, så vi strävar efter att det på det totala ska vara jämnt. Just den här gången blev det få män, det beror på att vi hade så många kvinnor som vi ville bjuda in och att programtiden ser ut som den gör.

16:52, 6 March 2016

Olivia Wikström: Snart är vi inne i debattens andra timma. Vad vill ni prata om då?

16:53, 6 March 2016

/owe: Jag tycker att SVT är värst. De har ständiga program om att förändra kvinnor. Gör om dig,du duger inte som du är är deras budskap.

Olivia Wikström:

16:55, 6 March 2016

Mary-Ann Edsbäcker: Den i alla sammanhang sexualiserade kvinnokroppen - inte ens vårt seriösa svt klarar av trycket från de vulgära kommersiella kanalerna. Se bara hur den kvinnliga programledaren i Roliga timmen på bästa familjesändningstid i sitt åtsittande fodral är avklädd ner till bröstvårtorna medan den manliga motsvarigheten är oerhört påklädd, som vanligt. När det gäller kvinnor SKA det spelas på sexualitet. Man blir SÅÅÅ bedrövad.

16:56, 6 March 2016

Elsa: 8 av 14 män då, 11 av 12 kvinnor nu. Ni får bli bättre på kvotering.

Olivia Wikström: Vi har ju fler program att fylla i framtiden! Nu tycker jag att vi fortsätter att diskutera ämnet istället, alltså kvinnokroppen som slagfält. Här är våra regler för kommentarer: http://t.sr.se/1nRcy6B

16:57, 6 March 2016

Kia: Hej! Jag står nära en ung man på 21, min bror, och har fått reda på att han utsatt sin flickvän och kvinnor ute för våld och sexuella kränkningar! Jag kunde aldrig ha anat och är helt paralyserad! Vet inte alls hur man kan hantera det eller göra! Det finns ingen annan i familjen än jag som kan hjälpa honom, jag har försökt prata med honom men jag är ineffektiv och verkligen näst intill paralyserad för att jag är så otroligt chockad! Hur hjälper jag honom? Ska jag döma honom, klippa bort honom? Nej men eh!? Vet inte hur jag ska se honom i ögonen. Vad skulle ni göra?

16:57, 6 March 2016

Anna: Sverige är ett av världens mest jämställda land, ändå skylls allt på vita män medan flyktingar som kommer från helt andra kulturer med annan kvinnosyn ser man som mer jänmstälda än vita svenska män. Hur skev och vänstervinklad får ett program bli och ändå ses som någotlunda Seriöst? Som sagt, vire mer intressant att ha en debatt där inte alla tycker lika.

Olivia Wikström: Personer av olika bakgrunder drabbas av sexuella trakasserier, likväl som att personer med olika bakgrunder utsätter andra för sexuella trakasserier. Ofredande och sexuellt våld har dessvärre varit vardag för många genom århundraden: pigor som utsattes av husbonden, kladdande på dansgolvet, våldtäkt på en skoltoalett och så vidare. Angående panelen så finns det så klart många vi ville bjuda in, men programtiden är begränsad. Maila gärna förslag på röster du vill höra till p1debatt@sverigesradio.se, så kanske de kan delta i framtiden.

17:07, 6 March 2016

Elsa(original): 》Kia Ta med din bror till en mansjour. Du bör ockaå ta starkt avstånd från hans beteende, utan att fördöma honom som person. Vidare prata igenom saken. Han måste ha tagit till sig i grunden fel värderingar, vilka tillåter bl a tafsande. Dessa värderingar måste ändras, annars återkommer nog beteendet. Och följ upp saken och se hur det går på sikt. Modigt av dig att ta upp frågan. Och jättebra att du vill komma till rätta med saken:-) Det skulle vara ett stort steg i rätt riktning om alla anhöriga till tafsare reagerade som du.

17:07, 6 March 2016

Innerfate: Varför inte göra det lättare för sig genom att se vissa saker på individnivå istället för manligt kvinnligt. Det är något som jag har undvikit hela livet sedan barnsben. Som barn lekte jag med det jag gillade något konstruktivt som lego etc gillade aldrig leka med dockor. I skolan 1992+ spelade jag brännboll, pingis, innebandy etc samtidigt hörde jag andra tjejer att de inte vågar. Jag själv har bara gjort det jag vill och tycker är kul. Visst, killar har haft sina åsikter med krokben etc till olika slags avundsjukan med min kontakt till tjejer etc. Har aldrig fastnat i olika reflektiokner och reflektion kanske gör att vissa väljer fastna o minimalisera sig i den. Jag rycker bara på mina axlar o går vidare. Mycket fimns att ta upp: det är att jag är homosexuell; vissa vuxna män har jag åsikter om; Bygg etc. Mycket finns att säga men än en gång man måste inte alltid fastna i reflektion då blir det lättare att ta för sig ex i bussen, klassrummet, jobbet, sociala sammanhang om man individualiserar och ser det från ett större perspektiv : vi är människor, världen är större än mitt vardagsrum.

17:08, 6 March 2016

Britten: Jag lyssnar just nu på ert program men vad menar ni med slöja? För oss svenskar är ju en slöja något man har för ansiktet. Något som döljer endast håret kallar vi för schal.

Olivia Wikström: Man kan bära slöja på många sätt. Till exempel hijab som döljer håret, eller niqab döljer en större del av ansiktet. Det kan du hitta bilder på om du söker på nätet :)

17:13, 6 March 2016

Skånepåg: Det tjatas allt för ofta om mäns våld mot kvinnor. Detta trots att det är få män som är våldsamma. Så länge män som grupp utpekas finns det ingen anledning att bry sig eftersom vi vet att män i allmänhet är justa. Var istället tydlig och peka ut de grupper som huvudsakligen utövar våld mot sina kvinnor. Men jag har en ide om hur vi skulle kunna minska det våld som drabbar vissa kvinnor. Redan på mellanstadiet vet alla tjejer vilka killar som är våldsbenägna, trots detta söker sig tjejerna till våldsbenägna killar. Om killar redan i unga år får lära sig att de som är våldsbenägna väljs bort av tjejerna så kommer våldet mot kvinnor att minska, eftersom killarna kommer att bli mindre våldsbenägna när detta är en förutsättning för att få tjejer. Därför borde de kvinnor som utsatts för våld av sin manlige partner berätta om detta i mellan- och högstadieklasser så att tjejerna förstår att de ska välja bort våldsbenägna killar.

17:14, 6 March 2016

Olivia Wikström: Har ni några tankar om skönhetsideal och kroppsfixering?

17:18, 6 March 2016

Innerfate: En bekant ifrån Etiopien född i Eritrea, på 80-talet arbetade hon som åkare mellan de två länder. Hon tänkte inte så mycket vidare på att det är en bransch för män med mycket förtryck. För henne var det enbart att sätta sig och köra. Hon hade alltid svar på tal. Arbetarna från båda sidorna fick upp ögonen för henne. Generellt så är kvinnor från Etiopien, Eritrea mycket starka. De hinner inte sätta sig och fundera och tycka synd om sig själva, det är ett lyxproblem. Men de hinner bilda sin familj med mycket bra uppfostrade söner.

17:19, 6 March 2016

Britten: Om jag skriver att jag är emot slöja så betyder det inte att jag är emot sjal. Hur ska vi kunna diskutera en fråga om jag inte vet vad vi talar om. Heja alla olikformade kvinnor och män!

Olivia Wikström: Hoppas du fått klarhet i vad som menades nu!

17:22, 6 March 2016

Skånepåg: När det gäller mäns skönhetsideal tror jag att tjejer blir bedömda efter en måttstock som består av alla andra kvinnor och tjejer som de aktuella killen stött på tidigare i livet. Därför finns det inget absolut skönhetsideal, det bästa är om tjejerna är nöjda med sig själva.

17:24, 6 March 2016

Emma(original): 》P1 Olivia Wikström: Eftersom ni säger att ingen här på debattforumet har kommenterat utseendefixeringen, så har ni tydligen inte förstått mitt första inlägg som är en kvinna. Jag vill fortfarande ha förslag på hur vi ska gå tillväga för att förhindra att uppfattningar om hur perfekta kvinnor ska vara sprids genom att folk tar efter varandra och män ställer krav, utan att specifika utseendekrav någonsin tas upp till offentlig debatt? Hur kan vi ta upp olika utseendeideal till debatt, så de kan ifrågasättas? Helst innan de helt har slagit igenom, eftersom det blir så svårt att få bort en viss förväntan på det kvinnliga utseenset när den redan har satt sig som en allmänt omfattad norm.

Olivia Wikström: Absolut! Jag ska se om vi kan flika in din fråga till panelen :)

17:25, 6 March 2016

Emma(original): Det är fel att påstå att det bara skulle vara kvinnor själva som driver fram kvinnliga skönhetsideal. Ett bra exempel är rakning. Normen att kvinnor ska vara rakade, dvs helt hårlösa på hela kroppen utom huvudet, kommer ifrån porren. Männen som tittar på porren förväntar sig sedan att verkliga kvinnor också ska vara rakade. Det här är ett exempel på hur utseendekrav på kvinnor sprids under ytan. Hur ska vi motverka sådant?

17:29, 6 March 2016

Emma(original): Först ska man vara tvungen att raka könsorganet. Det leder sedan till att folk stör sig på könets utseende. Är det bara jag som tycker detta är sjukt?

17:34, 6 March 2016

Carolina: Unga kvinnor luras att bete sig som män sexuellt, det är männen som tjänar på det.

17:38, 6 March 2016

Ellika: Angående hur man som förälder lär sina söner att inte tafsa o vara skitstövlar. Jag har varit väldigt öppen vad gäller sen o samlevnad med alla mina tre barn och sagt att jag blir inte generad av några som helst frågor, men kan förstå om ni är det. Sa att de ändå alltid kan vända sig till mig och de har de Tack och lov gjort. Jag har inpräntat i mina två döttrar att de aldrig ska gå med på sånt som de inte vill bara för att en kille tjatar, att de ska vara tydliga med vad de tycker om/inte tycker om. Detta råd jag gav inför deras "första gång" var att då ska de kännas som att oavsett oavsett vad som händer i resten av världen är det nu det ska ske! Dvs. att man vill så mycket att inget kan stoppa en. Med min son har jag pratat mycket om att han ska vara lyhörd för kvinnans signaler, att aldrig tjata sig till sex, osv. Hans andra längre förhållande varade i över ett år och den flickan ville av olika anledningar inte gå hela vägen. Jag är så stolt över min son att han respekterade hennes önskemål. Den bild jag målat upp för honom är att vad han skulle tycka om hans systrar behandlats illa samt hur de skulle kännas om han tvingat sig till sex fast tjejen egentligen inte ville. I sitt nuvarande förhållande har han upplevt att hans flickvän inte verkar helt nöjd och när han frågat fått lite undvikande svar. Till slut kröp detta fram att just då gjorde det ont, men ville inte säga nåt! När jag då går höra att min son sa att han blev ledsen av att hon inte sa ifrån + att om hon kände sig tvingad att ha sex skulle han bli ledsen. Jag är otroligt stolt över att min son vuxit upp till en riktig man och inte en förtryckare med dåligt självförtroende och avsaknad av empati.

17:40, 6 March 2016

Eric : Fel Birgitta Olsson. Det viktigaste är inte att kvinnor skall kunna lämna sina män. Det viktigas1te är att de inte skall behöva eller vilja göra det!

17:40, 6 March 2016

Emma(original): 》Carolina: Kan du utveckla det? Är det att ha många olika partners du syftar på? Och varför är det männen som vinner, och kvinnorna som förlorar på det?

17:41, 6 March 2016

Anna: Varför så tyst om mens i den muslimska kulturen. Eller är Sveriges över 500.000 muslimer en ickedråga?

Olivia Wikström: Intressant fråga. Tyvärr får vi inte plats med allt vi vill på grund av programtiden. En annan gång/lite senare i debatten kanske den här aspekten kan lyftas.

17:47, 6 March 2016

felix: Vi är fångade i våra könsroller och uppehåller de framför allt inom den egna gruppen. Kvinnor begränsar kvinnor, män begränsar män.

17:47, 6 March 2016

felix: Kvinnan har idag ensamrätt på att vara både vacker, sexig, söt och gullig. Vad skapar det för män? Befria mannen från hans påtvingade könsroll så löser det många problem, tror jag.

17:49, 6 March 2016

Emma(original): Jag vill tillägga att jag varit med om att bli tillfrågad (och bedömd) av en man per telefon: om utseendet av mitt könsorgan. Vilket hade betydelse för om han var intresserad eller ej. Han hade också mycket tydliga åsikter om fint och fult ifråga om könsorgan. Det är inte sant att kvinnor skulle hitta på det här själva. Plastikkirurgen har egenintresse av att felaktigt framställa det som att intimkirurgi främst skulle bero på kvinnor egen vilja. Vilka är det som sätter normera för kvinnors utseende?

17:50, 6 March 2016

felix: Gör inte den vita hetro cis mannen till ett hatobjekt, hjälp honom istället att frigöra sig från sin påtvingade könsroll.

17:51, 6 March 2016

Kia: Hej! Tack att ni uppmärksammade min fråga! Betyder massor! Vill specifera att min fråga gällde en grov misshandel mot min brors flickvän och även tafsande ute mot någon helt annan tjej. Jag hat tagit kontakt med flickvännen och sagt till henne att ringa och ta kontakt när hon vill! Så tacksam för alla svar/ reflektioner.

17:54, 6 March 2016

Emma(original): 》felix: Hur ska vi gå till väga för att befria mannen från mansrollen?

17:55, 6 March 2016

felix: Emma , genom att tillåta män att vara vackra, sexiga gulliga och bryta mot den traditionella mansrollen. Nu vill kvinnor inte ha macho män, men de vill inte ha män som är annorlunda, så därför väljer de i alla fall en macho man.

17:59, 6 March 2016

Emma(original): 》Kia Relationen till flickvännen måste nog brytas. En relation som bygger på förtryck kan knappast någonsin bli sund. Beträffande flickvännen kan hon behöva stöd från en kvinnojour. Då det rör sig om någonting så tungt som misshandel: så tror jag absolut din bror behöver en mansjour. Alternativt kanske han kan få något stöd från kommun, landsting eller kriminalvård, vilket är särskilt anpassat för misshandlande män. Knappast kommer anhöriga själva tillrätta med misshandelsbeteende, men det är ändå bra att prata om saken. Du kan stödja din bror till att söka hjälp, men även hjälpa honom med den moraliska kompassen: tydliggöra för honom att varje övergrepp eller kränkning mot honom är oacepptabelt. Lycka till!

18:03, 6 March 2016

Emma(original): 》felix: Går det bra att säga till en man att det är härligt att du är så söt? Eller är det risk att han blir kränkt? Hur vet man om han faktiskt vill vara söt? Går det bra att säga att man är attraherad, eller blir det en kränkande sexualisering? Finns det fler sätt att tillåta söta, vackra utseenden och icke-traditionella beteenden hos män, utom att ge positiva kommentarer till männen själva?

18:08, 6 March 2016

felix: Strukturellt förtryck av män är lätt att hitta.

18:11, 6 March 2016

Emma(original): Porrdebatt nämndes. Vore jättebra med en sådan också snart.

18:13, 6 March 2016

Olivia Wikström: Nu har det blivit dags att stänga chatten. Många tänkvärda kommentarerr har kommit fram tycker jag! Hoppas ni också tyckt att det varit intressant. P1 Debatt är tillbaka om en månad, vi hörs då!

Trevlig kväll!
Olivia Wikström

18:15, 6 March 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista