Rätt fråga

"Hur ska sjukvården i Halland bli rättvis?"

0:18 min

– Jag vill veta vad du och ditt parti vill göra för att sjukvården i Halland ska vara så rättvis som möjligt, oavsett var man bor, vilken sjukdom man har, vad man har för inkomst eller vad man har för bakgrund? säger Lisa Banestål, 39, i Våxtorp.

Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), regionråd:
Invånarnas behov ska styra sjukvården i Halland, oavsett patienternas bakgrund. Detta ska gälla oavsett vad du söker vård för eller vart i länet du befinner dig.
Därför vill vi bland annat utveckla närsjukvårdens innehåll, uppdrag och ersättningsmodell. Vårdcentralen ska få ersättning för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, vården ska ges i människors närhet.
Information och öppenhet ska göra vården mer tillgänglig. Detta gynnar alla.
Vården behöver hållas ihop för bästa möjliga kvalitet. Etableringsfrihet och moderaternas
Privatiseringsprojekt hotar jämlik sjukvård i Halland

Mats Eriksson (M), regionråd:
För tredje året i rad så har Hallands hälso o sjukvård utsetts till den bästa i Sverige, det är tre parametrar som ligger till grund: medicinska resultat, tillgänglighet samt patientnöjdhet.
Detta innebär att vi i stort redan uppfyller det du frågar om.
Vi slår oss dock inte till ro med detta utan fortsätter att utveckla din rätt att välja vårdgivare, arbeta för att öka hälsan genom satsningar på cykelvägar och hälsofrämjande arbete, vård i tid oavsett var du bor eller hur din inkomst är. Vi satsar på forskning och utveckling för en ännu bättre vård och behandling allt för våra invånares och patienters bästa.

Stefan Bengtsson (C) 1:e vice ordf i Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen:
Sjukvården finansieras gemensamt via skatten. Vård efter behov. Centerpartiet anser att närhet ger trygghet och att mycket vård ska ges vid vårdcentraler och dsk-mottagningar i hela Halland. Halland ska ha två akutsjukhus. Alla ska ha rätt att välja var man ska få sin vård och vi vill utveckla vårdvalet. Samarbetet mellan sjukhus, vårdcentraler och kommunens vård och omsorg måste bli bättre så att invånarna alltid får det bästa omhändertagandet. Vi vill införa mobila läkare som kan göra hembesök hos äldre för att öka tryggheten och minska belastningen på akuten. Ett hållbart val för hela Halland.

Maria Johansson (V), fullmäktigeledamot:
Rättvisa för Vänsterpartiet är när de med mest behov av vård får vård först. En bra sjukvård och folkhälsa förutsätter jämlikhet, jämställdhet och en utbyggd välfärd. För att kunna skapa en god vård på lika villkor måste vi känna till likhet och skillnader mellan olika grupper för att kunna jämna ut skillnaderna. Vårdcentralerna ska vara första kontakten vid ohälsa och ha ett områdesansvar som kan anpassas utifrån de boendes behov. Vi vill ha två akutsjukhus i Halland, med förlossningsvård. Psykiatrin måste prioriteras mer. Vi vill förbjuda vinster i välfärden! Sjukvården är inte till salu!

Tommy Rydfeldt (FP), ordförande närsjukvården:
Folkpartiet vill ändra ersättningssystemet för Vårdval Halland så det går att driva vårdcentraler även på landsbygden och Hallands inland. Men även i områden med stora ohälsotal. Med dagens system är det svårt. Alla har rätt till en nära vård.
Vi vill också satsa på särskilda Äldrevårdcentraler (ÄVC) där kunskapen är stor om äldres sjukdomar och man kan komma utan tidsbokning.
Det är också viktigt att man tas emot med rätt kompetens och inom rimliga väntetider på akuterna.
Och de som istället skulle kunna få hembesök av en doktor, framför allt äldre, skall kunna få detta.

Niklas Mattsson (KD), gruppledare Kristdemokraterna Halland:
För Kristdemokraterna är det en självklarhet att alla människor ska få den vård man är i behov av och att vården finansieras gemensamt via skatten. Vem man är eller var man bor spelar ingen roll. Där emot kan man inte kräva att få all vård nära. Den vård man behöver ofta ska finnas nära och den vård man behöver någon gång kan man få åka längre till. Det handlar om kvalitet och säkerhet. När man gör ett stort eller svårt ingrepp är det viktigare att personalen har erfarenhet än att de jobbar lokalt. Det betyder att vi kan tänka oss att vissa saker måste koncentreras till en plats i Halland.

Sara-Lena Bjälkö (SD), regionfullmäktige:
Att alla skall ha rätt till bästa vården oavsett var i landet man bor. Man skall inte ha en sämre chans att överleva en allvarlig sjukdom bara för att man råkar bo på fel plats. Riktade anslag till barn och ungdomspsykiatrin och göra psykiatrin mer tillgänglig i allmänhet. Satsa på akutmottagningarna för det är alldeles för långa väntetider i dagsläget. Låga patientavgifter för alla. Kortare köer till den vård man behöver. Satsa på förebyggande vård för att spara både lidande och pengar. Sluta att ge bort vård och tandvård för 50 kronor till personer som vistas illegalt i landet.

Hans Leghammar (MP):
Halland har i jämförelse med andra regioner bra vård som dock kan bli mycket bättre på att möta invånarna tidigt när de riskerar ohälsa. Vi ser ökande skillnader i ohälsan på grund av ökade sociala skillnader och att det inte alltid finns tid och resurser att aktivt möta de vårdtagare som har störst behov. Miljöpartiet vill att vårdvalet utvärderas och förbättras med fokus på hur det systematiskt kan bli förebyggande och hälsofrämjande. Vården behöver utvecklas och få resurser så att den tidigt kan möta de verkliga orsakerna till ohälsa inte bara symptomen. Att möta ohälsa tidigt är mest kostnadseffektivt.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista