Kvartsfinal 4 - 30 januari Bilder från den fjärde kvartsfinalen

De båda klasserna träffas och fikar tillsammans.

Puplik och alla klasskamrater är på plats. Programledar Johan Lindqvist ger de sista instruktionerna inför den sista kvartsfinalen.

flera klasskompisar och anförvanter.

Herrhagsskolans lag testar buren som de skall sitta i innan lager byter plats, här tillsammans med sin mascot.

och Holmedas skolan får börja tävlingen i den stora studion. Här med hela laget.

nu har halva tiden gått och ställningen är lika - ootroligt spännande!

Vinnande laget Jacobo Besselsen, Louisa Andersson och Otto Sjödin, med sina lyckliga klasskompisar.

man skulle önska att båda lagen kunde vinna, men...