Nyhet

"Arena har övergivit vänstern"

På tisdagen skrev journalisterna Dan Josefsson och Daniel Suhonen i en debattartikel i Aftonbladet att kulturtidskriften Arena saknar riktning och går högerns ärenden. Arena är partipolitiskt obunden, men skribenterna går hårt åt vänstertidskriften som de menar ägnar sig för mycket åt postmoderna teorier och inte längre bryr sig om arbetarklassen - trots att tidningen stöds ekonomiskt av LO.

– Tidskriften Arena är ju ett forum för en postmodern vänster. Och det här med postmodernism är något så svårgreppbart, och den postmoderna vänstern är en vänster som har övergivit nästan allting som är vänster. De håller på med någonting annat, säger Dan Josefsson.

Finns det inte plats för till exempel postmodern, postkolonial kritik och queerteori inom vänstern?

– Jo absolut, men Arena är inte bara en röst i mängden. Det är språkröret för socialdemokratins intellektuella. Den här tidningen stöds på olika sätt utav LO. Hur kan det komma sig med tanke på att den här tidningen oftast är fullständigt ointresserad utav de frågor som verkligen är angelägna för arbetarrörelsen?

Men Arenas chefredaktör Karolina Ramqvist håller inte med om att tidningen struntar i saker som facklig kamp.

– När vi till exempel skriver om facklig organisering då skriver vi ofta om det på ett sätt så att en viss typ av vänstermänniskor inte identifierar det som deras sätt att skriva om organisering av arbete. Senast skrev vi om fackförbunden i Kina, vi skrev om organiseringen av sexarbetare i Bangladesh. De här angreppen tillmäter oss en roll som på ett sätt är väldigt smickrande, men som också är helt oproportionerligt som jag ser det, säger Karolina Ramqvist.

Hur nära lierad den socialdemokratiska partiledningen är Arena?

– Jag skulle vilja säga att den står väldigt fritt från den socialdemokratiska partiledningen.

SR Kulturnytt
kulturnytt@sr.se