Asplunds Stadsbibliotek i Stockholm förnyas

En av världens mest beundrade byggnader ligger i Stockholm. Gunnar Asplunds stadsbibliotek vid Observatorielunden. Först och främst huvudbyggnaden med sin långa trappa från Sveavägen, genom den närmast kubformade nedre delen för att sluta inuti den cylinderformade toppen. Bakom, upp mot Odenplan, finns sedan de tre enklare annexhusen.

Nu ska man dels utöka biblioteksytan från 14 000 kvadratmeter till 24 000, dels bygga nytt så att det bättre passar dagens krav på användarvänlighet.

I somras utlyste Stockholms stad en tävling och igår blev samtliga förslag offentliga. Har någon annan arkitektävling lockat så många bidrag? Asplunds dragningskraft är enorm. Drygt 1100 bidrag har kommit från hela 120 länder!!!

De här bidragen finns under två månader att se i en lokal bredvid centralstationen i Stockholm. Det är ett sant nöje - om man är det minsta intresserad av stadsarkitektur. Men ett ansträngande nöje. Om man kort ska kategorisera dem alla kan man hitta en rad glasschabrak som på mer eller mindre skickligt sätt placerats bredvid huvudbyggnaden. Glas i alla former - oregelbundet, kliniskt spetsigt, högt och lågt. Flera har dessutom byggt in hela eller delar av den gamla byggnaden i glas.

Sedan har vi några som gjort repliker på Asplund - en liknande byggnad upp mot backen.

Många har gjort en hel del vilda cylindrar eller kuber i gigantiska format.

Flera har byggt in sig i själva rullstensåsen, in i Observatoriekullen, många har låtit taket på den nya byggnaden övergå i promenadstråk till omgivningen. Just taken har blivit park eller torg här och var. Ett som jag fäste mig vid hade låtit backen från Odenplan återkomma i en låg byggnad med ett öppet klassiskt tak i form av en amfiteater som inte skymmer Asplunds byggnad.

Juryn kommer ha ett mycket svårt uppdrag och man ska ha vaskat fram fem finalister till slutet av januari nästa år. Enligt uppgift har man ringat in 35 stycken redan.

Men hur ska man undvika att processen blir oändlig och resultatet föremål för eviga estetiska och politiska diskussioner - som i Slussenfrågan?

Göran Långsved är ordförande i juryn och menar att man ska dra slutsatser av problemen i Slussenfrågan. Man har också en politiskt tillsatt referensgrupp med representanter från partier över blockgränserna. Detta för att ett beslut verkligen ska bli förankrat. 

Utställningen pågår vid Bangårdsposten nära Centralen i Stockholm fredag till söndag till och med den sista januari. Har man långt dit kan man, med visst tålamod, se alla bidrag på hemsidan www.arkitekt.se.

Om ett år vet vi vem som vann och invigningen sker år 2013.

Per Feltzin

per.feltzin@sr.se