Jelinekpjäs i Hamburg upprör

Elfriede Jelineks pjäs Ulrike Maria Stuart spelas sedan slutet av oktober för fulla hus på Thaliateatern i Hamburg. Men föreställningen har varit omdiskuterad. Inför premiären hotade Bettina Röhl, dotter till Ulrike Meinhof, att gå till domstol och nu kräver den österrikiska författaren Marlene Streeruwitz att en monolog stryks.

Det handlar om några citat från en text som publicerades i tidskriften Emma för nio år sedan. Det var ett samtal mellan nobelpristagaren Elfriede Jelinek och den österrikiska författarinnan Marlene Streeruwitz. Delar av det här samtalet dyker nu upp i uppsättningen av Jelineks pjäs Ulrike Maria Stuart som spelas på Thaliateatern i Hamburg. Citaten uttalas på scen av en vagina, som framställs vara Marlene Streeruwitz.

Inför premiären för en månad sedan dominerades förhandssnacket här av skandalrykten. Då krävde dottern till en av pjäsens huvudgestalter, terroristen Ulrike Meinhof, att de avsnitt, som handlar om förhållandet mellan modern Meinhof och dottern, stryks.

Nu kräver också Streeruwitz att det ändras i manuset. Människor förleds att tro att allt jag skrivit som författare är huvudlöst snack kommet från ett kvinnligt könsorgan, sa hon hemma i Wien. Hon känner sig förlöjligad och hotar med domstol om inte vaginamonologen tas bort. Dessutom kräver hon 5000 euro i upphovsrättslig ersättning. Men på teatern i Hamburg är man oförstående för kritiken. Detta är vitsig, ironisk och kritisk teater låter man hälsa och därför kommer vaginan Marlene att fortsätta att tala på scen.

Kristian Åström

kristian.astrom@sr.se