Bastakanslerns memoarer

För en månad sedan kom den förre tyske förbundskanlern Gerhard Schröders memoarer ut i Tyskland. Memoarer som Carl Tham tycker innehåller mycket om mediespelet kring den förra tyska regeringen men mindre om ideologierna.

Hör Carl Thams recension som sändes 7.46 och 13.05