Drottningholms slottsteater och framtiden

Nu har remissvaren på den statliga utredningen om Drottningholms slottsteaters samlingar kommit. Det gäller Keith Wijkanders utredning Klenoder i tiden. Den tar upp hur man ska göra med dokumentationen av scenkonsten - alltså samlingarna för teaterhistoriken. Mest omtalad har den ändå blivit för att den också tar upp vad som ska hända med Drottningsholms slottsteater i framtiden.

I korthet verkar de flesta ense om att det finns samordningsvinster i en sammanslagning av de historiska samlingarna. Ett bredare namn än vad utredaren ville ha söker man dock. Statens samlingar för teater, dans och musik föreslår till exempel den existerande Statens musiksamlingar själva.

Marionetteatermuseet och Arkivet för folklig dans ska också inlemmas i den nya myndigheten.

Naturligtvis finns det en hel hög med mindre frågor kvar: som lokaler, utställningsverksamhet, gamla avtal, bemanningsplaner och it-utveckling.

Många remissinstanser redovisar mycket ärligt att man inte har kompetens att bedöma detaljerna, andra pekar på saker som ser bra ut men där man i utredningen saknar exakta beräkningar.

Om framtiden för Drottningholms slottsteater finns det framförallt två sätt att reagera på. Många skriver helt sonika att utredningen inte skulle utreda detta och därför kan man och bör man lämna utredningens åsikter om detta helt obesvarade.

Andra säger att man har viss förståelse för att Keith Wijkander var tvungen att ta in detta i beräkningen, man kan inte utreda bara halva enheten och lämna den andra oventilerad. Några menar att i och med att den nya regeringen gav Drottningholm nationalscensstatus är många tankar i utredningen redan passé.

I sak är det i princip dött lopp vad gäller för eller emot utredningens förslag om att Kungliga Operan i Stockholm ska ta över huvudansvaret av Drottningholm.

Mest kritisk är Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Man tycker att utredaren har lagt sig i vilken konstnärlig nivå verksamheten ska vara och att han inte förstått vad som hänt i den tidiga musik-världen mellan 1980 och 2006.

Mest positiv är Kungliga Operan själv.

Men de flesta förordar en helt ny utredning, eller åtminstone en genomgång, som enbart tittar på hur Drottningsholms slottsteaters föreställningsverksamhet ska ordnas.

P.S. Jag har kommenterat utredningen tidigare här i Kulturnytt. Bara så ni vet var jag står, är det min åsikt att man gott kan samla arkiven under ett enda tak och att man kan separera teaterverksamheten från musei- och samlingsverksamheten. Och att jag tycker att Drottningholms slottsteater ska vara en egen självständig enhet.

Per Feltzin

per.feltzin@sr.se