Konsten, makten och pengarna. Del 2.

Kan man få stipendier från en fond man själv sitter eller suttit i styrelsen för?
  På statliga Bildkonstnärsfonden går det alldeles utmärkt, visade det sig i Kulturnytts granskning igår.
  Men inte nog med det.
  Det verkar dessutom vara helt okej att använda fondens pengar i styrelseledamöternas egna verksamheter.
När konstnären Peter Geschwind tidigare i år ställde ut på Liljevalchs konsthall i Stockholm fick han inget arvode för sitt arbete.
  Däremot fick han ett rejält stipendium från Bildkonstnärsfonden - där Liljevalchs indentend Niclas Östlind sitter i styrelsen.

- Det är direkt olämpligt, säger konstkritikern Pontus Kyander. Då sätter dig ju en ledamot av bildkonstnärsfonden i en position där han har ett extra bra skäl att ge konstnären pengar. Nämligen att det gynnar hans andra verksamhet, intendentskapet på en konsthall. 
  Niclas Östlind är intendent på Liljevalchs och samtidigt ledamot för bildkonstnärsfonden - som varje år delar ut mellan 60 och 70 miljoner kronor i statliga stipendier och bidrag till konstnärer.
  Han är en av de fyra personer som på ett möte 2004 beslutade om att tilldela konstnären Peter Geschwind ett stipendium som bland annat gav honom 220 000 kronor från bildkonstnärsfonden.
  I protokollet från det möte där det här beslutas, föreslås också att Liljevalchs skulle kunna ställa ut Geschwindnär stipendiet löper ut, så blev det också. I september i år visades Geschwinds utställning på Liljevalchs.
  Men Peter Geschwind fick inget arvode för utställningen, inget annat än ersättning för produktion. Peter Geschwind vill inte ställa upp på någon intervju, men apropå att Liljevalchs inte betalat honom för hans arbete säger han:
- Jag själv har ju inte fått någon särskilt ersättning, förutom att jag har haft arbetsstipendium, vilket jag tycker räcker gott och väl.
  Peter Geschwind ser pengarna från bildkonstnärsfonden som en sorts arvode för det jobb som han gjorde på Liljevalchs.
  Men Niclas Östlind tror ändå inte att det finns någon risk för sammanblandning mellan fondens och Liljevalchs pengar.
- Det har aldrg varit diffust när vi har diskuterat. Vi vet att stipendiet är en sak, och ersättning för arbetet är en annan, eller för produktionen.
  På samma möte som det bestämdes att Peter Geschwind skulle tilldelas stipendiet, föreslogs också att bildkonstnärsfonden skulle betala 75 000 kronor för en utställningskatalog. Den användes också på Liljevalchs-utställningen.
  Sune Nordgren är ordförande för bildkonstnärsfonden. Han säger att fonden ofta stödjer projekt på olika institutioner, men han ser ingen risk för att fondens pengar kan blandas ihop med pengarna hos en enskild konsthall.
- Vi stödjer ju mycket som går till olika institutioner, alltså utställningar och kataloger och så vidare. Men i det här fallet så kan jag inte se att det skulle vara någon sammanblandning, säger Nordgren.
- Det resonemanget är ju helt obegripligt för en utomstående, kontrar Pontus Kyander. Det är ju så uppenbart! Jag menar om man sitter som intendent på en konstinstitution och arrangerar en utställning med en konstnär, och samtidigt sitter och delar ut pengar till samma konstnär från en statlig stipendienämnd, så är det väl klart att det finns en kollision av intressen där.

Stefan Westrin

stefan.westrin@sr.se