Konsten, makten och pengarna. Del 4.

Kulturnytt har i flera reportage behandlat bildkonstnärsfonden som delar ut stipendier till konstnärer och granskningen har visat att tidigare styrelseledamöter i fonden får sina stipendieansökningar behandlade och tillstyrkta av sina före detta kollegor.

Bildkonstnärsfonden är en del av konstnärsnämnden, som har som uppdrag att fördela statliga stipendier inom en rad konstområden.

Konstnärsnämndens ordförande är Carl Tham - tycker han då att det är lämpligt att styrelseledamöter i bildkonstnärsfonden är med och beslutar om stipendier till personer som de känner från just styrelsearbetet? Och vad säger kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth?

- Bara för att man känner någon så betyder det inte att man tycker att den personen bör få ett stipendium, säger Carl Tham, ordförande för konstnärsnämnden.

Men det kan ju betyda det?

- Nu är du bara insinuant, utbrister Carl Tham.

- Det är i alla fall bara den konstnärliga kvaliteten som är avgörande, säger Carl Tham som inte tror att det finns någon risk för att ledamöterna för bildkonstnärsfondens styrelse låter sig färgas av vänskapsband när de gör sina bedömningar av den sökandes konstnärliga kvalitet.

Konstnärsnämndens styrelse utses av regeringen, och kulturminister Lena Adelsson-Liljeroth har funderat kring Kulturnytts granskning:

- Vi har ett konst- och kulturliv där många av naturliga skäl känner varandra och umgås, säger hon.

- Och då uppstår det ofta en risk för sammanblandning av det som är privat och det som är professionellt.

Som Kulturnytt tidigare har kunnat berätta stöter konstnärer som varit föräldralediga under en period på patrull när de sedan ska fylla i en ansökan om stipendium från bildkonstnärsfonden.

Här efterfrågas nämligen bara uppgifter om den sökandes konstnärliga verksamhet under de senaste åren. Och det här är något som kulturministern inte tycker fungerar bra:

- Det borde naturligtvis framgå när man söker att det tas hänsyn till om man har varit föräldraledig, och inte kunnat vara lika verksam som konstnär.

Det här är något som kulturministern kallar ”självklart”.

Konstnärsnämndens ordförande Carl Tham ser däremot ingen anledning till att göra några ändringar i den här frågan:

-Vi är ingen social institution, och vi behöver inte se till familjeförhållanden eller över huvud taget levnadsförhållanden, säger Carl Tham.

- Att få stipendium är ingen rättighet, utan det är en möjlighet.

Lena Adelsson Liljeroth säger också till Kulturnytt att hon överväger att begära in en rapport från Konstnärsnämnden.

Stefan Westrin

stefan.westrin@sr.se