Rolig ny Mailer-roman knappast rumsren

Norman Mailer slog igenom för snart sextio sedan, 1948, med ”De nakna och de döda”, en skildring av andra världskrigets strider. Då var han 25 år gammal och sedan dess har det blivit oändliga mängder romaner, reportage och filmmanus och inte minst en serie biografiska verk om t.ex. Marilyn Monroe, Picasso, och Lee Harvey Oswald. Till denna lista läggs nu ytterligare ett namn: Adolf Hitler.

”The Castle in the Forest”, är historien om Adolf Hitler första 16 år, återberättad av en assistent till djävulen. Mikael Timm har läst.

Ja, vad är det här för bok? En ny roman av Norman Mailer är naturligtvis en händelse, men otidsenlig. Mailer är mer myt än levande, en referens i allt från litterära essäer till amerikanska TV-samtal om äktenskap. Och han är den ende som fortfarande ger sig ut på jakt efter den stora amerikanska romanen, den som med hans egna ord ska få hans landsmän att se klart på det egna samhället.

Under sin karriär har Mailer levt upp till klichén om den hårdsupande, svärande busen som slår och älskar med samma blodiga näve. Och som mer än de flesta författare irriterar sina läsare. Likadant denna gång. Vad faen är karln ute efter? Varför i hela fridens namn skriva om Hitlers barndom, det har ju så många andra gjort! Men det behövs bara någon sida för att förstå Mailer kör sitt eget race. Inga historiska förklaringsmodeller, inget psykologitrams utan pang på frågan hur Hitler blev Hitler. Ja, hur avlades han? Det vet Mailer eller rättare sagt den djävul som för pennan, för han var där och hjälpte Pappi.

Jo, Mailer har gjort det igen. Mot alla odds hittar han ett grepp som får invändningarna att komma av sig och jag undrar helt naivt: hur går det sedan?

Men det vet vi ju faktiskt. Att nyfikenheten ändå ökar genom boken beror på att Mailer inte berättar någon sorts rimlig sanning, möjligen försöker möjligen komma åt den bakvägen - denna romans ingång. Mailers tes är att incest är ett starkt inslag i Hitlers familj och djävulen är naturligtvis för incest. Det roligaste i boken är just djävulens yrkesmässiga synpunkter. Han talar om sina kunder, hur hans uppdragsgivare planerar verksamheten, varför det är bra med en djävul i sängkammaren och varför djävlar har dåligt minne.

Mailer har sagt att han går och tänkt på den här boken i 20 år. Det tror jag inte alls på. Det här är en busigt inspirerad bok. Fylld av banala, anala, sakrala och basala överdrifter. Det är fan så underhållande. Och för att djävlas extra mycket med kritiker som mig har Mailer bifogat en litteraturlista som omfattar allt från historiska studier till Dostojevskij. Så att vi nu inte blir positiva utan förbannade.

I sin vildsinthet, i sin vägran att stå på det godas sida är det en ursprungstypisk Mailer. En rabiat blandning av nutida politik och 1700-tals pikaresk. Motsatsen till alla förnuftiga debattprogram i radion, kurser i självförverkligande och avgjort ingen kandidat till något jämställdhetspris.

Mailer tillhör de författare som inte ser romanen som en litterär genre utan som tillämpad kaosteori, en urkraft som förändrar världen. För att retas lite till har han hotat, inte lovat, att skriva en fortsättning. Bäva månde barnbarnen som han dedicerat denna bok till. De kommer att läsa den under täcket, för det här är inte rumsren litteratur. Den här boken gör inte världen bättre - men roligare.

                                                              Mikael Timm