Staden din resa av Clara Diesen

Clara Diesen debuterade med diktsamlingen Glömskans bok år 2004. Nu kommer den andra, Staden din resa, Göran Sommardal har läst den.

Hade Clara Diesens bok varit en roman, kunde den kort och koncentrerar hetat: I längtans ställe en diktad historia. Hade det varit en essäsamling på jakt efter att upprätta en anatomi över kärlekens gester och tecken, hade den kanske fått nöja sig med att heta: Tanken på den älskade - frånvarons semiotik.

Nu är den en diktsamling, den heter Staden din resa, men den kartlägger likafullt poetens uppsökande kärlek. Egentligen är ingenting okänt, diktjaget vill inte veta någonting, det är i grunden en rätt stillsam törst framkallad av en enda uppenbarad insikt:

”du kände mig

sådan jag var”

Det är en poesi som inte är lätt att karaktärisera, den är inte subtil, inte lågmäld, inte påträngande, inte realistisk, inte symbolmättad, inte stark. Det oupphörligt tilltalade du:et i dikten varken försvinner eller dyker upp. Dikten är flack, jag kommer inte på något annat ord. Flack därför att läsaren är utesluten, flack därför att bilderna rör sig på utsidan och ytsidan av det som berättas, inte som metaforer för sitt innehåll utan som ett språkligt sökarljus som fladdrar över tanken och känslorna över den sinnevärld som är så flack.

Göran Sommardal 

goran.sommardal@sr.se