Allkonst i Gävle

Allkonstverket är något konstnärer från olika fält svärmat för från tid till annan. På konstcentrum i Gävle gör man nu ett försök med utställningen Trigg, vars curator skribenten och tonsättaren Mikael Strömberg reagerade på hur ljudkonstverk ofta krockar med varann på ett olyckligt sätt när de ställs ut tillsammans.
  En av tankarna med Trigg är att i stället göra ett enda stort konstverk, där delarna krockar med varandra på ett genomtänkt sätt. Stefan Westrin spetsade öronen och begav sig till Gävle Konstcentrum. Lyssna på Kulturnytt 13.05 (2007-01-24).