Video får eget rum på Moderna

Moderna Museet i Stockholm får en permanent visningsplats för film och videokonst.

Tidigare har bara en försvinnande liten del av museets film- och videosamlingar kunnat visas i salarna och frånvaron av videoverk har inte gett rättvis bild av konsten idag.

Men det ska alltså nya Videopassagen ska råda bot. Under 2006 ska man visa verk av t.ex. Pipilotti Riist, Gunvor Nelson, Miriam Bäckström och Gary Hill. Den 26 januari öppnar Videopassagen på Moderna museet.

                                                            Kulturnytt