Iréne Némirovsky - i nyutgåva

”Storm över Frankrike” heter Iréne Némirovskys roman som kom 2004 på svenska, 400 sidor om nazisternas invasion av Frankrike. Det var sextio år efter hennes död i Auschwitz som dottern Denis Epstein renskrev vad hon trodde var moderns efterlämnade dagboksanteckningar från kriget. Men vad hon istället fann var ett drygt 400 sidor långt romanmanuskript och när boken kom ut fick den enorma framgångar.

Att de baler vi inte får gå på förmodligen är ”alldeles alldeles underbara”, det vet vi, och det vet också den fjortonåriga Antoinette som inte får gå på sina nyrika föräldrars planerade bal. När modern låter meddela, att Antoinette inte ska få gå, bestämmer sig dottern för att iscensätta en gruvlig hämnd som ska förgöra modern totalt. En moder som dottern tilltalar med ”Fru Kampf” istället för ”mamma”. Och som hellre satsar på en topplacering bland societeten, än på relationen med sin dotter. Lägg därtill en relativt frånvarande far så har ni förutsättningarna i Irène Némirovskys Balen - ett ordentligt tajt familjedrama med katastrofal utgång.

Men katastrofen uteblir, trots att den inom berättelsen är ett faktum. För denna tragedi är nämligen mästerligt berättad och ruggigt skickligt komponerad. Det e faktiskt så, att man som läsare riktigt drar sig för att ta sig igenom det ödesdigra avslutningskapitlet, i vilket mor och dotter tvingas förenas. Utan att för den skull försonas.

I Höstflugorna skildras en gammal daddas livsresa, från revolutionens Ryssland till 1920-talets Paris. Med betydligt stillsammare ordalag än i Balen, berättas en omtänksam tjänares liv. Det här e vacker och melankolisk prosa som för tankarna till Tjechovs noveller.

Med återutgivningen av dessa båda titlar, och nyligen pocketutgivna Storm över Frankrike, båda i svensk översättning av Dagmar Olsson, aktualiseras Irène Némirovsky för svenska läsare. Så det är alltså bara att tacka - och ta emot.

 Kristofer Flensmarck