Första delen i jätteprojekt om Almqvist

Carl Jonas Love Almqvist, född 1793 och alltjämt en svensk klassiker. Verk som Det går an och Drottningens juvelsmycke tillhör definitivt vår, på senare tid omdiskuterade, kanon.

Nån större biografi över Almqvist har det dock inte funnits tidigare men det råder nu Johan Svedjedal bot på. Svedjedal är professor i litteratursociologi och han har skrivit ”Kärlek är” som utkommer idag och som är den första delen av tre utlovade böcker om Almqvist.

Ulrika Knutson recenserar ”Kärlek är” i Kulturnytt kl. 7.46, 10/5.