Granskning av konstnärliga utbildningar

Nu på morgonen presenterar Högskoleverket sin granskning av de konstnärliga högskoleutbildningarna. Det är t.ex Operahögskolan, Konsthögskolorna i Malmö och Göteborg och Dramatiska Institutet som fått sin verksamhet bedömd. Och Jana Hejzlar på Högskoleverket berättar för Kulturnytt att det är fyra utbildningar som får anmärkningar i undersökningen.

Anmärkningarna gäller till exempel att den konstnärliga grunden inte är tillräckligt stark vid industridesignutbildningen i Lund eller att Malmstens i Linköping inte behöver rymmas inom just Högskolan, även om det är en gedigen hantverksutbildning.

Ett problem som Högskoleverket menar finns vid de klassiska konstnärliga utbildningarna är avsaknaden av skriftlig dokumentation av studenternas utveckling - och att det är en stor brist ur rättsäkerhetssynpunkt.

                                                                        Kulturnytt