Peter Örn avgår. Kommentar i Kulturnytt

Sveriges Radios VD Peter Örn har idag meddelat att han avgår och slutar i morgon. Tillförordnad VD blir Kerstin Brunnberg. Peter Örn och styrelsens VD Ove Joanson säger de har olika uppfattning i frågor som rör de framtida arbetet och de att oberoende av varandra kommit fram till att Örns VD-uppdrag bör avslutas.

Mikael Timm kommenterar.

När Peter Örn tillträdde så gjorde jag en kommentar här i Kulturnytt. Efteråt fick jag brev och telefonsamtal där lyssnarna och en del kolleger på radion tyckte att jag hade varit alltför elak. Peter Örn var ju en så snäll person.

Om hans snällhet visste jag inget och gör det fortfarande inte. Jag har aldrig träffat honom. Men att han avgår är logiskt: det enklaste sättet att få ordning på ett företag i kris är att byta VD. Det är också det billigaste, hur stora avgångsvederlagen än är - att göra om företaget är alltid dyrare. Örns avgångsvederlag är inte så dyrt, räkningen för att reparera skadorna han åstadkommit är desto större. Av hans fall går att dra några slutsatser:

Att leda Sveriges Radio kräver yrkeskompetens. Det är viktigare än snällhet mot barn, viktigare än att kunna kommunicera, ja till och med viktigare än att ha politiskt korrekta åsikter. Wallenbergarnas gamla regel om att den som ska leda ett företag måste kunna verksamheten i grunden, är inte så dum. Det räcker inte med att varit chef i andra branscher för att bli en bra chef på SR. Man måste kunna något om medieföretagande.

Den andra slutsatsen är att VD och styrelsen måste vara lojala med företaget. Under Peter Örns ledning har Sveriges Radio avrustats. Istället för att stärka företaget har det försvagats och verksamheter lagts ut av principiella inte företagsmässiga skäl. I ett privatägt företag hade det varit omöjligt, ledningen hade ansetts illojal och fått gå för länge sedan. Ägarna hade också bytt styrelse. Låt konkurrenterna bekämpa Sveriges Radio utifrån. Den som vill försvaga Sveriges Radio bör fortsättningsvis tacka nej till att arbeta där.

Den tredje slutsatsen är att styrelsen måste definiera vad den vill och vad den ska göra. Det undrar jag om den nuvarande styrelsen klarar, den måste också bli mer branschkompetent och mindre politisk. Styrelseordföranden Ove Joanson har varit så inblandad i VD:s agerande att det är rimligt att också han avgår.

Den fjärde slutsatsen är att en ny styrelse och ny VD bör göra upp en plan för att stärka företaget. Kortsiktigt får man sluta slösa bort förtroendet hos politikerna genom att ibland spela självständig, ibland tigga om mer anslag. Att stöta sig med stora lyssnargrupper är som alla i medievärlden vet inte så klokt. Det är betydligt lättare att bli av med lyssnare och läsare än att värva nya.

Långsiktigt behövs en plan för vad SR skall göra i det nya medielandskapet. SR har alltid stått för hög kvalitet, på senare år har programnivån sänkts avsevärt. Det är som vilken biltillverkare som helst kan lära ut inte oproblematiskt att gå down-market.

Den sista slutsatsen är att regering och riksdag nu bör utreda hur styrelserna i public servicebolagen ska utses. I hårdare konkurrens måste styrelserna få mycket mer mediekunskap, mindre allmän politisk kompetens.

Lätt som en lätt. Nej kanske inte. Men om det en gång gick att skapa svensk public service radio ska den väl gå att rädda.

Mikael Timm

mikael.timm@sr.se