Peter Örns avgång - dagen efter

”Ett större kamikazeuppdrag i dagens Mediesverige är svårt att tänka sig.”

Det är en av många kommentarer till vad som nu sker efter beskedet att Sveriges Radios VD Peter Örn lämnar sin tjänst i förtid, kommentaren är hämtad ur GöteborgsPosten.

Hur ser framtiden ut för public service radion? I Kulturnytt  funderar Ulrika Knutsson över vad de senaste åren inneburit för lyssnarna och Bengt Lindroth ser likheter mellan cheferna för de andra nordiska public service bolagen.

Lyssna på Ulrika Knutson kl 7.46 och 13.05.

I gårdagens lunchsändning spaltade Kulturredaktionens mediekommentator Mikael Timm upp några slutsatser man kan dra av Örns avgång.

”Den tredje slutsatsen är att styrelsen måste definiera vad den vill och vad den ska göra. Det undrar jag om den nuvarande styrelsen klarar, den måste också bli mer branschkompetent och mindre politisk. Styrelseordföranden Ove Joanson har varit så inblandad i VD:s agerande att det är rimligt att också han avgår.

Den fjärde slutsatsen är att en ny styrelse och ny VD bör göra upp en plan för att stärka företaget. Kortsiktigt får man sluta slösa bort förtroendet hos politikerna genom att ibland spela självständig, ibland tigga om mer anslag. Att stöta sig med stora lyssnargrupper är som alla i medievärlden vet inte så klokt. Det är betydligt lättare att bli av med lyssnare och läsare än att värva nya.”

Hela kommentaren finns här på Kulturnytts hemsida, längre ner.

Många riktar in sig på hela styrelsen och ledningen. MarieLouise Samuelsson inleder sin kommentar i Dagens Nyheter med just meningen: Är det verkligen Ove Joanson som ska utse nästa VD? Och fortsätter: Med tanke på att han var den som tillsatte Örn och som röstat för det kapsejsade ”förändringsarbetet”.

Rakel Chukri skriver i Sydsvenska Dagbladet att - citat - Klyftan mellan ledningen och personalen är så djup att Strindbergs Dödsdansen framstår som en komedi i jämförelse. Skilsmässa är enda lösningen. - Slut på citat.

I Sveriges Televisions Kulturnyheterna satt Svenska Dagbladets mediekommentator Martin Jönsson. Han menade att styrelsen och ledningen också borde avgå.

GöteborgsPostens kulturchef Gabriel Byström menar att problemen för Örn varit den dåliga förankringen och kommunikationen kring de förändringar han vill göra. Byström saknar större publicistisk känslighet och större pedagogisk talang hos SRs ledning.

Byström talade alltså om kamikazeuppdrag när han spekulerade i vem som skulle kunna axla manteln och generellt tycks de flesta kommentatorer mena att nästa VD måste hämtas inifrån Sveriges Radio.

Joanson och Örn säger att man är oense i vissa frågor, men de vill inte säga vilka. Martin Jönsson spekulerar i vad och tror att det inte är sakfrågor utan sättet att försvara dem inför en opinion.

Men hur ser då situationen ut för publicservice radion om man ser till hela Norden? Vår korrespondent Bengt Lindroth vet - och funderar vad man ska göra åt situationen.

”Jag har grubblat över det gemensamma i de kriser som hemsöker både Sveriges Radio och Danmarks Radio med dess 2 miljardersbudgetöverdrag. Också  finska YLE har skördat storm med bl a en klantigt upplagd tv-digitalisering. Som vissa medarbetare rent av varnade för. Men jag hittar ingen gemensam nämnare mer än att ”det ska fa’n vara radiochef i dessa tider”. Det är svårt att planera rutten för de nordiska public service-bolagen, tungt lastade kulturinstitutioner med stora skrov, när sjökorten hela tiden förändras. Fast, å andra sidan... just då måste man väl mer än nånsin lita till den egna besättningens sjömanskap. Det senare har de nordiska bolagen varit dåliga på. Men... det är aldrig för sent.

Dra alltså in medarbetarna. Och hör, här kommer är ett medarbetarförslag i form av en vissling i kyrkan.

SR:s ekonomiska grundstötning sägs ju bero på att de nya medierna, SR:s web, nu skall bekostas med ordinarie medel, efter att förut haft särskilda pengar. OK. Men varför då inte gå ihop med SVT:s websidor? Skapa ett nytt, snabbt, kraftfullt litet public service företag av weben, en fritt gående korvett vid sidan av de två fregatterna, SR o SVT. Det sparar lite pengar, och så kan public service också i Sverige bjuda webservice i nivå med BBC i Storbritannien eller ..för all del.. det idag överlägsna Danmarks Radio.  Moderna websidor skall innehålla både audio och video. Ett förslag jag vet SR-ledningen ogillar. Men, men ... för public services skull, våga vissla i kyrkan...   
                                                                                     Tycker Bengt Lindroth från Helsingfors.”

Per Feltzin

per.feltzin@sr.se