Julie Mehretu på konstmuséet Louisiana

Det danska konstmuséet Louisiana hade i helgen vernissage på ett 20-tal verk av Julie Mehretu, en av den amerikanska nutidskonstens mer omtalade yngre målare. Det här är första gången hon ägnas en större utställning i Skandinavien. Lars Lönroth träffade henne:

Wheter it’s a city that was planned like Brasilia or a city the kind of constantly changing like Berlin or a city like Lagos in Nigeria which is completely this kind of misch-masch – to me that’s what is really interesting.

Julie Mehretu är djupt fascinerad av staden, av stadens struktur och historia vare sig det är en noga planerad stad som Brasilia eller en stad i ständig förvandling som Berlin eller det misch-masch som utmärker Lagos i Nigeria. Själv är hon född i Etiopiens huvudstad Addis Abeba, men 1977, när hon var 6 år gammal, begav sig familjen till Nordamerika och nu bor hon i ” det dynamiska” New York, en annan älsklingsstad. Fast ibland längtar hon tillbaka till Addis Abeba, det betyder ”ny blomma”, det är väl ett poetiskt namn på en ung stad utan något kolonialt förflutet, säger hon.

It means ”new flower” and, yes, it’s a poetic name, for sure.

”Black City”, ”Svart stad”, heter hennes utställning på Louisiana och det svarta syftar på den underliggande struktur som nästan alltid återkommer i hennes målningar, svarta linjer hämtade från de skisser som städernas arkitekter och planerare ritat upp. Julie Mehretu arbetar med en mycket speciell teknik när hon med sin konst vill visa hur den globaliserade världen pendlar mellan ordning och kaos. Hennes tavlor består av flera genomskinliga lager av teckningar och akrylmålningar placerade ovanpå varann, där geometriska och abstrakta mönster kan påminna om ryska konstnärer som Malevitj och Kandinsky.

And so the first layer is painted with abstract shapes and then that is painted over with acrylic and silica and white pigment mixture that looks translucid, it almost looks like architectural materials…

Men hon är också påverkad av de så kallade ”situationisterna”, som i opposition till den modernistiska arkitekturen hyllade oredan och det oplanerade. I Julie Mehretus kalligrafiskt välgjorda kompositioner smyger det sig därför ofta in ett virrvarr av små, små svarta streck och punkter som likt en sandstorm eller en bisvärm rör sig över konstverket, där varje liten svart prick markerar en individ som tillsammans med alla de andra utmanar målningens struktur, ritar om världskartan och förändrar perspektivet.

These marks in their groups, in their communities, affect the paintings and become these swarms and interact with the structure and they kind of challenge the perspective of the painting.

Den amerikanska konstnären Julie Mehretu intervjuad av Lars Lönroth på danska Louisiana där hennes utställning ”Black City” pågår till den 26 augusti.

Lars Lönroth

lars.lonroth@sr.se