Kritisk situation för journalister i Pakistan

I Pakistan har läget för journalister har blivit alltmer kritiskt.  Zahid Hussein jobbar bl a för The Times och Newsweek och har skrivit boken Frontline Pakistan -the struggle with militant islam: