Kulturnytt special: Anne Charlotte Leffler och kritiken

Den 21 oktober 1892 dör författaren och dramatikern Anne Charlotte Leffler i blindtarmsinflammation, endast 43 år gammal. Hon var en av dåtidens mest spelade dramatiker både i Sverige och utomlands.

När Ellen Key skulle summera slutet av 1800-talet skrev hon ”Framtiden kommer måhända känneteckna vitterheten från senare hälften av vårt århundrade som litteraturen om och av kvinnor”. Ändå är det i dag mest Strindberg det pratas om. Varför är det så?

Tove Leffler letar efter svaren.