Dramatiska Institutets papperskaos

Igår kunde Kulturnytt berätta att Dramatiska Institutet i Stockholm inte kommer få rätt att utfärda konstnärlig magisterexamen och konstnärlig masterexamen. Ett stort bakslag för skolan som nu riskerar att inte längre kunna utexaminera elever på den allra högsta nivån inom utbildningsväsendet. Reporter Eric Schüldt.