Brev från Ted Hughes

I brittisk press har recensenterna gått i bitar av entusiasm över en tjock bok på 750 sidor. Det handlar om boken Letters of Ted Hughes, alltså brev skrivna av den engelske poeten Ted Hughes - han föddes 1930 och dog i cancer 1998 - samma år som hans diktsamling Birthday letters, Brev på födelsedagen, kom ut. En diktsamling skriven i brevform till hustrun och poeten Sylvia Plath. Och nu finns alltså också hans riktiga brev, utgivna i urval - en gång avsända och skickade till vänner, till partners, till litterära storheter, ja till och med till den gamla engelska drottningen.

Det är få poeter som världen tycker sig känna så väl som Ted Hughes. Många har tyckt sig veta varför hans första fru, poeten Sylvia Plath, tog livet av sig, 1963. Och varför hans andra fru, Assia Wevill, också hon begick självmord, 1969. Var det, som många sagt, Ted Hughes fel? Breven ger inga svar, men fler sätt att se på framförallt äktenskapet mellan de två poetikonerna - det är med känsla är lyxig smygläsning jag slukar breven till Dear Sylvia.

Många kända poeters brev har redan när de skrivs, eftervärlden som sin adressat. Brevet tar liksom bara en omväg via en älskad, och riktar sig egentligen till forskare och recensenter. Men Ted Hughes, han skriver utan att verka tänka på sitt eftermäle. Det är friskt, rakt på sak, hans brev till barnen extra uppriktiga. Boken är också en helt fantastisk källa för alla oss som vill veta mer om hur Ted Hughes dikter kom till. För det är i breven han prövar sina idéer, gör utkast - kommer hem från skogen och skriver till sina vänner om djuren, dessa både främmande och mänskliga varelser som så många av hans allra bästa dikter handlar om. I breven tycks han fri. Från smakdomare, från lyrikens stränga krav. Han är en både lättsam och språkkänslig brevvän. En av våra mest läsvärda brevskrivare från förra seklet.

Marie Lundström

marie.lundstrom@sr.se