Suzanne Bröggers katter

Med risk för att generalisera verkar det som om det finns två subgenrer inom litteraturen. Böcker som låter hundar eller apor stå för berättarperspektivet, ofta skrivna av män och så kvinnliga författare som kommunicerar med katter. Idag kommer Suzanne Bröggers bok "Linda Evangelista Olsen" i svensk översättning av Urban Andersson. Boken är alltså uppkallad efter Bröggers katt.
Mot en liten bit kokt torsk och en sidenkudde att ligga på låter sig Bröggers katt villigt bli till orakel eller representant från det hinsides. Mest handlar "Linda Evangelista Olsen" i och för sig om en helt annan katt. Den svarta Shahbanou som fanns vid Bröggers sida i nästan tjugo år. Och genom att berätta om katten blir det en delvis ny och berikande genomgång av Bröggers liv och författarskap som ju till stora delar sammanfaller. Den svenske läkare som är det destruktiva kärlekscentrum som boken "ja" kretsar kring får en delvis ny dimension när han här skildras som katthatare som slänger ut Bröggers kräkbenägna katt ur bilen i farten. Och den för somliga oförlåtliga handling som Bröggers intåg i kärnfamiljen och farväl till gränsöverskridande singelliv innebar, visar sig ha varit mer omskakande för katten än för kvinnorörelsen. Den hämtade sig aldrig riktigt från att bli utkonkurrerad av ett spädbarn. Men Brögger vore inte Brögger om hon lät en katt få huvudrollen, "Linda Evangelista Olsen" är framförallt ett självporträtt men med tassavtryck i färgen. Nina Asarnoj