Astrid Lindgren-juryn självkritisk

Idag ska världens näst största litteraturpris delas ut i Vimmerby - Astrid Lindgren-priset och vi ska få höra jurymedlemmarna själva berätta om arbetet. Det var i mars förra året som regeringen instiftade det årliga internationella priset på fem miljoner kronor till Astrid Lindgrens minne. Priset har under året mött kritik: beslutet togs väl snabbt, det finns redan ett Astrid Lindgrenpris som delas ut av bokförlaget Rabén och Sjögren och dessutom har juryn bara haft fyra månader på sig att hitta rätt pristagare.
- Naturligtvis, med dessa månader som det rör sig om, så har vi fått utgå ifrån sådana som vi har känt till, men det är klart att sånt som eventuellt har skrivits i Chile eller på Tongaöarna, det har vi ju ingen aning om. Kina och japan har till exempel inte varit med och vi har fått hålla oss i kända farvatten, säger jurymedlemmen, barnboksförfattaren och barnlitteraturforskaren Ulla Lundqvist Att överblicka och ta ställning till hela jordens barn- och ungdomslitteratur har varit svårt på kort tid som fyra månader. Särskilt som priset även kan gå till muntligt berättande, illustratörer eller läsfrämjande åtgärder. Dessutom ska pristagarens också präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med. Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson har haft rollen att titta på priset ur ett barnrättsperspektiv. Även han anser att arbetet har haft sina begränsningar. - Vi kan ju inte på något sätt överblicka den litteratur som finns och även om vi nu får ett antal år på oss framöver och får hjälp av goda nominatorer runt om i världen så kommer vi ändå bara att skrapa lite grann på ytan. Så otillräckligheten förföljer en hela tiden men samtidigt så känns det himla kul och himla roligt att barn- och ungdomslitteraturen har fått den här möjligheten, säger Lars H Gustafsson. För att överhuvudtaget kunna ta ställning till hela världens barnlitteratur krävs att den finns översatt. Men med den korta tid juryn haft på sig för att utse årets pristagare har urvalet främst handlat om den litteratur som finns utgiven på svenska och engelska. Birgitta Fransson är journalist och litteraturkritiker. - Med nödvändighet är det begränsat till sånt som svenska eller engelska. Och det har också varit så himla bråttom och inte riktigt tid till att ta reda på sånt som vi inte visste någonting om, så att säga. Vad är det, fakta om författare eller analyser av litteraturen? - Vad det finns för litteratur i de länder som aldrig översatts till svenska och som vi inte råkar ha besökt så att säga, säger Birgitta Fransson. I år är det juryn själva som stått för nomineringarna men i framtiden kommer ett antal nomineringsinstanser över hela världen att föreslå kandidater. Men trots begränsningar är det ändå inte säkert att priset ges till en kändis från västvärlden. - För många blir det här föreställer jag mig: vad... vad i all världen... har jag aldrig hört talas om. men det blir det ju ofta när det gäller det andra priset, nobelpriset. Det är ju inte så ofta man säger äntligen, som den där Fylking, så är det ju faktiskt inte, säger Ulla Lundqvist. Jesper Lindau och Nina Asarnoj Fakta Att administrera priset har första året kostat tre miljoner kronor. Statens kulturråd som gör jobbet vet ännu inte hur mycket pengar som kommer att anslås till detta framöver. Två miljoner har de blivit lovade men med översättningskostnader o s v krävs enligt Kulturrådet minst tre miljoner kronor även i fortsättningen. Ordföranden får 20.000 kronor och jurymedlemmarna får 15.000 kronor per år för sitt arbete, plus ersättning för inkomstbortfall och arvoden för sammanträden. Kritik för att juryns arbete är offentligt.