Tyska kultursidor om kriget i Irak

Sveriges Radios Gunnar Bolin gör en tidningskrönika om vad några av skribenterna på de tyska tidningarnas kultursidor skriver om kriget:
Tyska kultursidor har diskuterat det hotande kriget i månader för och emot på ett relativt opassionerat intellektuellt men också stimuelrande vis debatten idag är tongångarna mer polemiskt upprörda i Die Welt som på ledarplats brukar försvara Bush där frågar sig den alltid lika omstridde författaren Martin Walser på kultursidan hur kunde george bush tillåtas att förvandlas till korstågriddare vad är det för en administration som inlett honom i denna förvillelse var är alla berömdas amerikanska intellektuella genierna från öst och väst kust? skriver Walser. Enligt Martin Walser i Die Welt en högerspalts krönika skuldra mot skuldra med Hannes Steins Sechs grunder för varför detta krig skall föras oavsett vad påven och alla radikalpascifister som befolkar tyskland tycker och stein skriver att kriget mot Saddam Hussein är ett antifascistiskt krig av det slag som borde ha förts mot Franco. I Tagesspiegel skriver Christiane Peitz om skillnaderna mellan krigsproteserna då och nu då var den nya världsordningen efter murens fall ny och oerhört sårbar och det fanns en återklangen från 80-talets skräck chernobyl och skogsdöd som nu parades med brinande oljefält då drevs vi på gatorna av rädsla och av ett djupt känt hot men hotet större nu och ändå drivs vi idag snarare av ilska och upprördhet än av rädsla som då och skriver Christiane Peitz ett av de mest upprörande tecknen är att vi än en gång måste lära oss namn på amerikanska vapen som tomahawk och apache den slutgiltiga cynismen att usa tar styrka i namn från offren från sin egen tillkomsthistoria skriver Christiane Peitz i dagens Tagespiegel Gunnar Bolin