György Konrád stöder kriget

Intellektuella i arabvärlden är splittrade vad gäller kriget men i Östeuropa har många kända författare och debattörer uttalat sitt stöd för USA, bland dem polske journalisten och chefredaktören Adam Michnik. Kulturnytt har talat med den ungerske författaren György Konrád. Även han anser att kriget är nödvändigt eftersom det är det enda sättet att få bort Saddam Hussein.
- This is a man who will not find peace and cannot make deals and cannot keep his word, who doesn´t have credibility and is a danger to his environment. And in such a cases the opposition can´t move, can´t exist, can´t work. Saddam Hussein är en man som inte kan skapa fred eller hålla löften, han har ingen trovärdighet och han är en fara för sin omgivning. Och under sådana omständigheter kan inte den inhemska oppositionen fungera, säger György Konrád. Krig är visserligen inte det bästa sättet att skapa demokrati på, men det var krig som fick till stånd demokrati i Tyskland 1945, om man hade väntat på att nationalsocialisterna skulle skapa sin egen demokrati hade Tyskland fortfarande i dag varit nazistland, menar Konrád. På 70- och 80-talet var György Konrád den mest synlige ungerske dissidenten, hans starkt samhällskritiska essäer fick inte publiceras i Ungern, utan kom ut i väst. På svenska finns bland annat essän Antipolitik och romanen Stenklockan. Och anledningen till att östeuropeiska intellektuella har en positiv syn på USA är att de stöder elimineringen av diktaturer, säger György Konrád, de tycker inte om tyrannier. - They support the elimination of dictatorships. The eastern european intellectuals don´t like tyrannies so much, because of their experiences, because they are not naive, because they don´t believe that it is possible to make some arrangements with dictators, because they know that they lie always and they hide everything. De östeurpeiska intellektuellas egna erfarenheter av diktatur gör att de inte är naiva, de tror inte på att man kan komma överens med diktatorer, menar György Konrád. Clara Törnvall