Kärlek och tragik i blekingska Karlskrona.

Det regnar i Wimbledon, Amamamor, Inbjudan till sorg och nu: Ett ögonblicks verk. Fyra titlar på fyra romaner som alla är skrivna av Anders Paulrud. Just Amamamor betraktas som genombrottet, det är en berättelse om mammor, kärlek och svek. Nå, Paulrud är sedan många år kulturredaktör och litteraturkritiker på Aftonbladet. Han arbetar där i en viss tradition, kan man säga. Han är nämligen bördig från det blåsiga Karlskrona och från Blekinge kom också Aftonbladets närmast evige Axel Liffner. Och i Blekinge finns något som förts in i den nya romanen Ett ögonblicks verk konstaterar Ulrika Knutson i sin positiva recension. (Sänt 25/3 7.46 och 13.05)