IKAROS till Kulturedaktionen

Ikarospriset delas ut varje år av Public service-klubben på SR, SVT och UR till den redaktion eller det program som ”helt enkelt är vansinnigt bra” och som präglade radio- och tv-året 2007. Det som kännetecknar en sann Ikarosvinnare är hög kvalitet, kreativitet, nyskapande, spännande journalistik och utnyttjande av mediets oanade möjligheter. Och i år gick priset i kategorin kunskap och kultur till Sveriges Radios Romanpris, producerat av kulturedaktionens Elin Claeson och Kerstin M Lundberg. 
  ”Sonja”-priset till årets Public Service-hjälte tilldelades kulturadions Maria Edström.

Om Sveriges Radio Romanpris: Sveriges Radio delar varje år ut ett romanpris till ”en framstående svensk roman ur det gångna årets produktion”. Prissumman är på 30.000 kr. Det unika med detta pris är Lyssnarjuryn. Den förnyas varje år och består av bokläsande radiolyssnare i olika åldrar och med skiftande yrken som skrivit och anmält sitt intresse. Jurymedlemmarna läser de sex nominerade romanerna, diskuterar dem och utser tillsammans pristagaren. Delar av diskussionerna sänds i radio.

Juryns motivering:

För ett genomgående unikt radiosamtal där lyssnaren ges verktyg och makten att erövra både studion och litteraturen och för det ovanliga modet att släppa taget om den slutliga domen, för genuin folkbildning i ordets ursprungliga betydelse.