Patriotismen vinner TV-kriget.

Fox News är en av USA:s mest framgångsrika nyhetskanaler. Nu - i krigstider - har de växt sig allt starkare gentemot konkurrenten CNN. Kampen om tittarna är hård, det gäller att "own the story" - att så att säga äga berättelsen - att vara den nyhetskanal som alla vänder sig till. Det gjorde CNN 1991 - under Gulfkriget. Idag är det definitivt Fox News som intar tätpositionen. Framgångsreceptet består av att låta rejäla mått nationalism och patriotism genomsyra hela rapporteringen. Den Rupert Murdoch-ägda kanalen har redan från starten för sex år sedan sagt sig vilja vara en konservativ motvikt till den, vad de tycker, alltför liberala nyhetsbevakningen. Här i Sverige går den att se på TV8.
Roger Wilson har tittat på den amerikanska nyhetsvärldens just nu mest framgångsrika koncept. Lyssna på 7.46-sändningen den 2 april