En roman säger mer än nyhetsrappoter

Den palestinsk-amerikanske litteraturvetaren Edward Said har sagt att de som vill förstå vad som händer i arabvärlden just nu, inte ska läsa Koranen - utan skönlitteraturen. Idag är det kanske viktigare än någonsin att faktiskt sätta sig in i hur det vardagliga livet, innan kriget, en gång fungerade där i landet där Eufrat och Tigris rinner. Och det finns irakisk skönlitteratur översatt till svenska, efterfrågan har inte varit så stor tidigare - nu kanske den blir det. Karine Mannerfelt har läst Najem Walis roman "En stad vid namn Komeit", översatt till svenska av Ingvar Rydberg.
Lyssna på sändningen 9 april 07.46