En debutant skriver skarpt om mörker

Bokvåren innehåller ett antal debutanter, nu kommer ännu en - han heter Thomas Engström och Elin Claeson har läst hans roman "Mörker som gör gott":
Den 28-årige debutanten Thomas Engströms roman har tre huvudpersoner: Tobias, Sarah och Otto. Den siste är son till de två första. Tobias är svensk men har flytt minnen och tidigare liv och bosatt sig i USA, närmare bestämt i Boston. Han arbetar på universitetet och lever ett stillsamt, inrutat och ganska trist liv. Men känner sig rätt tillfreds. Ända tills Otto dyker upp. Från ingenstans, som en omöjlighet ur det förflutna - en önskan från 15 år tillbaka. Hans och Sarahs son. Thomas Engström har lyckats skriva en roman om tre personer, om deras helt skilda upplevelser av ungefär samma händelser och om deras respektive tonårstider. Vi flyttar oss mellan USA och Sverige, mellan nutid och dåtid - obehindrat. Engström styr sin berättelse elegant och säkert och klarar både dialog, naturbeskrivningar och fragmentariska minnen utan att klanta till det. Det känns stadigt helt enkelt och det där mörkret - det som ska göra gott - det ägnar han sig åt utan att göra det allt för tydligt. Elin Claeson