Sträckning av den flyktiga tiden i Lund

Film, tid och rum är det övergripande temat när Lunds konsthall nu inleder det nya utställningsåret. Där har nu tre olika  konstnärer samlats kring en utställning med rubriken ”Den omedelbara framtiden”.