Fotokonst

Hemlige Per Bak Jensen på Dunkers

Dunkers kulturhus i Helsingborg visar ”Before the Darkness” - den första retrospektiva utställningen i Sverige med den danske fotografen Per Bak Jensen, känd för sina hemlighetsfulla bilder av öde landskap och övergivna platser. Lars Lönroth rapporterar.

Per Bak Jensens bilder ackompanjeras i utställningskatalogen av nyskrivna dikter signerade den danske författaren Morten Söndergaard, poetiska kommentarer till Per Bak Jensens mångåriga konstnärskap. Den första dikten heter ”Fotografi” och börjar så här:

På Waterstone-bokhandeln inne vid Piccadilly Circus står Poetry

placerat precis intill Photography. Båda aktiviteterna skriver

med ljus och framkallar tydliga bilder.

Hur ser då Per Bak Jensen själv på kopplingen mellan foto och poesi?

-Det der er intressant ved poesi og fotografi og ved musik, ja ved alle forskellelige menskelige udtryck, det er netop det der med en slags spirituell nydelse, en slags andlig tilfredstillelse ved selve det som er indeholdet i kunstverket.

Det som är intressant är den nästan andligt betingade njutning som all verklig konst framkallar, menar Per Bak Jensen. Och njuter på ett märkligt sätt, det är just vad man gör när man betraktar hans hemlighetsfulla fotografier från världens alla hörn. Bilder som visar inte en orörd natur utan tvärtom en av människan rörd och manipulerad natur, alltifrån tomma och ödelagda industriområden, skräckromantiska vyer från tyska Rügen, en övergiven helikopterplattform på en bergsplatå eller en spöklik landningsbana på Kastrups flygplats.

”Before the Darkness”, ”Innan mörkret”, är utställningens titel.

-Jeg forestiller mig at der på en eller anden tidspunkt er et mörker, så när udstillingen heder ”Before the Darkness” så ska det handle om at det er de ting jag laver innen jag når mit mörker.

Per Bak Jensen förstärker den något lugubra stämning som råder i den dunkelt belysta utställningslokalen när han säger att han nu vid 60 års ålder börjat närma sig det existentiella mörkret. Men där finns en optimistisk skärva i den dikt som Morten Söndergaard tillägnat honom och som slutar:

…att göra det osynliga synligt.

Då urskiljer sig ett stort lugn från det omgivande.

Utan att vi visste hur det gick till blev vi självlysande.

                                                            Lars Lönroth
                                                       lars.lonroth@sr.se