litteratur

Cixous äntligen översatt

Den franska författaren och litteraturvetaren Hélène Cixous är en av ledargestalterna i den franska poststrukturalistiska feministiska litteratur forskningen. Tillsammans med bl a Julia Kristeva har hon ifrågasatt det manliga herraväldet över språket. Det gäller att skriva på sitt eget sätt för att bli fri. Hon har skrivit över 60 böcker och har många fans över hela världen. För första gången blir en av hennes romaner översatt till svenska, (tidigare har bara en novell funnits i svensk översättning) och det är Cixous romandebut från 1969 ”Inuti” som översättarparet Kerstin Munck (skrev en avhandling om Cixous Att föda en text) och Sara Gordan har satsat på.

Boken är tunn bara 120 sidor, men mer kompakt än det mesta jag har läst. Det beror på att språket och undersökningen av vad språket kan vara är överordnat känslor och handling. Bokens utspelar sig i Algeriet där Helene Cixous växte upp och den skildrar en flickas saknad efter en död pappa. Sorgen blir så stor att flickan tänker att han fortfarande finns, överallt. Eller också är det så att han verkligen finns, men att det bara är hon som vet. Ingenting slås fast när det gäller handlingen. Det enda som är tydligt är Cixous tro på språket, att det är värdefullt att berätta.

När Cixous berättar vänder hon sig inte till läsaren utan till sig själv. Hon är inuti sig själv på gott och ont. Det positiva är att hon inte ger efter för några konventioner om hur en roman skall se ut. Hon skriver på sitt eget sätt och är på så vis fri. Dessutom ställer glidandet mellan verkligheten och den egna upplevelsen av vad som är verkligt en viktig filosofisk fråga: Vad vet vi om världen, egentligen?

Det negativa är att jag är utestängd. Hon talar inte till mig utom på några få ställen då hon lyckas beskriva ett särskilt ljus eller en konkret replikväxling. Boken beskriver sorgen efter en förlorad far, men jag förstår aldrig vem pappan var eller hur flickans relation till fadern såg ut. Jag efterlyser ingen övertydlig psykologi utan några ledtrådar som rör vid mina känslor. För att en bok skall vara bra måste den stimulera både känslor och intellekt. Visst tänker jag när jag läser ”Inuti” men mest på varför jag inte förstår den texten, istället för att tänka på det som är avsikten, nämligen skrivande, språk och sorg. Vid några få tillfällen tänker jag också att Cixous är en fantastisk och originell stilist som kan skildra kolonialism med några få ord. Koncentrerade som i en dikt. ”Alla lika. Vinden härjar i eucalyptusträden och stammarna gnisslar. Ett milt grönt gräs täcker jämlikt alla gravar. Döda för Frankrike. För. Alla lika. Bäddar av fänkål, bäddar av krasse, giftek. I små portioner gillar jag ändå ”Inuti”.

Louise Epstein

louise.epstein@sr.se