KULTURPOLITIK

Socialdemokratiskt rådslag vill investera i skapande

Nu har Socialdemokraterna överlämnat resultatet av sitt så kallade kulturrådslag till sin partistyrelse. Detta består i rapporten Investera i skapande för framtiden, som pekar på vilka prioriteringar och inriktningar S tycker att framtidens kulturpolitik bör ha. Att ambitionerna behöver höjas rejält på kulturpolitikens område är ett tydligt budskap i rapporten.

Socialdemokraterna har en uttalad ambition att göra kulturpolitiken till en valfråga inför riksdagsvalet 2010. Det socialdemokratiska kulturrådslaget, lett av Marita Ulvskog och Margareta Israelsson,  samlade mellan 20 oktober och 12 december 2008 in röster från hela Sverige i syfte att ta fram ett förslag till en ny linje för kulturpolitiken.

Rapporten Investera i skapande för framtiden presenterades på fredagen och har den sammanfattande underrubriken ”Motverka klassamhället, Större delaktighet, Större tillgänglighet”.
   Bland de inkomna förslagen syns en gemensam önskan om att ambitionsnivån måste höjas inom kulturpolitiken och det står klart att man ställer sig kritisk till kulturutredningens slopande av 1974 års kulturpolitiska målsättning om att ”motverka kommersialismens negativa verkningar”.

En konkret framtida investering som föreslås av det socialdemokratiska rådslaget är att utforma en maxtaxa för avgifter i kulturskolan, som man anser har ”en nödvändig roll för att bygga ett jämlikt välfärdsland i Sverige”, men som är satt under hårt tryck i ekonomiska kristider.

LÄNKAR:

SR Kulturnytt
kulturnytt@sr.se