Nationalmuseum

Ett nyrenoverat Nationalmuseum skulle stå klart 2018

Statens Fastighetsverk har på regeringens uppdrag undersökt förutsättningarna för att renovera och bygga om Nationalmuseum i Stockholm. Renoveringsbehovet är sedan lång tid akut och igår presenterades ideerna kring hur Nationalmuseum ska kunna bli en modern museibyggnad med bevarade historiska värden.

Statens Fastighetsverks förslag handlar till stor del om att den ursprungliga byggnaden ska återställas, ljuset ska flöda in genom fönster som idag är förtäckta, salarna ska återfå sin ursprungliga proportioner, öppenheten i pelarhallarna tas till vara och den idag igenbyggda andra innergården återfår sin ursprungliga funktion. Det här skulle ge ytterligare 3000 kvm utställningsyta och museet skulle kunna hantera fler besökare.

Den här ombyggnaden skulle innebära att Nationalmuseum håller stängt i 7 år. Och kostnaderna beräknas uppgå till 775 miljoner kronor och i det ingår inte kostnader för flytt och andra tillfälliga lokaler. Men en ombyggnad skulle också påverka vad man visar i byggnaden, en utställning som den pågående och mycket publikdragande Prerafaeliterna skulle inte kunna visas på ett framtida Nationalmuseum. I den ombyggnad som förslås ställs nya krav på hur föremålen interagerar med byggnaden - och det ger inte utrymme för de tillfälliga utställningarna som idag är helt avgörande för Nationalmuseums publiktillströmning och ekonomi.

Det som nu föreslås är alltså ett radikalt annorlunda museum - det istället är samlingarna som ska locka folk. Vilket de inte gör idag. Att samlingarna är stora är oomtvistat - men det återstår att se om de är tillräckligt bra för att Nationalmuseum ska kunna tävla på den internationella arena man vill in på. Idag är besökarna till övervägande del inte turister utan svenska medborgare. Som alltså uppskattar verksamheten.

I Statens Fastighetsverks uppdrag har inte ingått möjligheten att bygga till eller bygga nytt, det är den bara det befintliga museet som behandlas i deras förstudie. Så frågan som nu måste ställas är: om de tillfälliga utställningarna inte ryms i det här förslaget, var tar de då vägen - och vad händer med samspelet mellan tillfälliga och det permanenta . Allt ljus faller inte från fönstren.

Måns Hirschfeldt
mans.hirschfeldt@sr.se