LITTERATUR

Koranen för dummies

Den danske författaren Kåre Bluitgen satte igång konflikten med Muhammedteckningarna 2005 på grund av arbetet med sin bok om profeten Muhammeds liv. Det var hans problem att hitta en tecknare till den som låg bakom Jyllands-Postens publicerande av de kontroversiella illustrationerna. 

I höst kommer en ny bok på temat islam av Kåre Bluitgen. Denna gång ska han återberätta Koranen på ett enkelt sätt så att alla kan förstå Muslimernas heliga skrift: 
   - Det är, så vitt jag vet, den första gången i världshistorien någon gör en sådan bok, säger Kåre Bluitgen till Berlingske Tidende.
  
Hans avsikt har aldrig varit att provocera någon med sina böcker, utan syftet är tvärt om att upplysa.
   - Jag ser dem som ett stycke folkbildning, säger han.

SR Kulturnytt
kulturnytt@sr.se