UTRIKES

Lagförslag mot konstförsäljning

Finanskrisen har drabbat USA:s muséer på ett oväntat sätt. För att få råd med praktiska saker som att betala löner eller reparera skador har en del av dem börjat sälja museiföremål. I New York väntar nu ett lagförslag där sådan försäljning förbjuds. Nina Benner rapporterar från New York.

Nina Benner
nina.benner@sr.se